Jak si mohu založit účet jako právnická osoba?

Požadavky při zakládání účtu pro právnické osoby:

 1. Vytvoření účtu do Členské sekce (během registrace zadejte osobní údaje osoby zodpovědné za správu účtu).
 2. Zašlete nám kopie všech požadovaných dokladů (viz seznam níže) na e-mail verification@roboforex.com a uveďte účel tohoto účtu: obchodování, partnerská spolupráce nebo obojí.

Seznam požadovaných dokladů:

 • Osvědčení o registraci.
 • Potvrzení o sídle společnosti.
 • Výpis z obchodního rejstříku s uvedením ředitelů a tajemníka.
 • Stanovy.
 • Rozhodnutí představenstva o založení účtu a udělení oprávnění těm, kteří ho budou spravovat.
 • Výpis z obchodního rejstříku s uvedením akcionářů.
 • Aktuální osvědčení o bezúhonnosti – vydané registrátorem.
 • Kopie svěřenecké listiny/smlouvy (pokud existuje).
 • Kopie zprávy auditora z posledního fiskálního roku nebo obdobné doklady potvrzující zdroj prostředků.
 • Doklady pro následující osoby:
  • Ředitelé.
  • Akcionáři.
  • Koneční příjemci.
  • Signatáři.

Požadavky a pravidla:

 1. Pokud si někdo založil Členskou sekci, vytvořil si v ní účet a provedl na tento nový účet vklad, nelze ho převést na „Firemní“.
 2. V případě že je přímým/bezprostředním nebo hlavním akcionářem jiná právnická osoba, musí Společnost na základě výše uvedených dokumentů ověřit vlastnickou strukturu a totožnost jednotlivých osob, které jsou skutečnými vlastníky a/nebo spravují jiný právní subjekt.
 3. Součástí všech dokladů společně s originály musí být překlad do angličtiny s podpisem a razítkem notáře.
 4. Maximální velikost souboru je až 10 MB; formáty – bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png. Pokud celková velikost souborů překročí 10 MB, zašlete soubory v několika samostatných zprávách tak, aby nedošlo k překročení povoleného limitu.