Jaký je rozdíl mezi systémy netting a hedging?

Jak funguje obchodování na účtu s účetním systémem netting?

Při obchodování na účtu se systémem netting můžete mít na jednom instrumentu pouze jednu pozici. To znamená:

  • Pokud otevřete dvě pozice ve stejném směru, dojde k navýšení otevřené pozice.
  • Pokud otevřete dvě pozice o stejném objemu, ale opačném směru, dojde k zavření první pozice a druhá nebude vůbec otevřena.
  • Pokud otevřete novou pozici v opačném směru a její objem je vyšší než objem otevřené pozice, dojde u současné pozice ke změně směru.
  • Pokud otevřete novou pozici v opačném směru a její objem je nižší než objem otevřené pozice, dojde u současné pozice ke snížení objemu.

Jak funguje obchodování na účtu s účetním systémem hedging?

Při obchodování na účtu se systémem hedging můžete mít na jednom instrumentu otevřený jakýkoliv počet pozic v různých směrech, pokud vám jejich otevření povolí marže.

Pokud již máte na některém instrumentu otevřenou pozici a rozhodnete se otevřít další, budete mít vedle sebe aktivní dvě otevřené pozice. Na rozdíl od systému netting nemají v systému hedging nové pozice žádný vliv na stávající pozice.