Jaké poplatky jsou účtovány na platformě R StocksTrader?

Poplatek za transakci

Za každou transakci je účtován poplatek – například otevření, zavření nebo úprava pozice. Tento poplatek je přidán k výsledné pozici. Poplatek za transakci je vidět v okně nového příkazu, rychlého obchodování nebo v historii.

Úrok

Jde o náklady za převedení pozice obchodované na páku přes noc. Tento poplatek je přidán k výsledné pozici. K pozicím je v závislosti na typu účtu a instrumentu přidána obchodní páka. K pozicím je v závislosti na typu účtu a instrumentu přidána obchodní páka.

Výše poplatku není fixní a může dojít k její změně bez předchozího upozornění klientů.

Jak vypočítat úrok?
<Vstupní cena> * <Objem pozice> * <Úrok (%) / 100 / 360>

Příklad:
Twitter: 100 akcií, dlouhá pozice, úrok -7 %
25 * 100 * (-7 %) / 100 / 360 = (-0,49) USD

Některý den v týdnu je na vybraných instrumentech účtován trojnásobný úrok. Konkrétní dny trojnásobného úroku najdete v sekci „Smluvní specifikace“ každého instrumentu.

Přirážka k měnové konverzi

Pokud je nutné převést prostředky pro obchodování akcií, ETF a CFD na jinou měnu, je ke konverzi účtována přirážka. Výši přirážky pro konverzi jednotlivých měnových párů najdete v sekci „Smluvní specifikace“.

Přirážku můžete k ceně přičíst touto cestou:

Cena nabídky s přirážkou = nabídka + (nabídka * přirážka (%) / 100 / 2)
Cena poptávky s přirážkou = poptávka - (poptávka * přirážka (%) / 100 / 2)

Při výpočtu konečného výsledku pozice je konverze odděleně započtena do odhadovaných nákladů expozice a dodatečných nákladů, avšak nikoliv do konečného výsledku. Vzorec je následující:

Krátká pozice (prodej)

((Vstupní cena * Objem pozice) / konverzní poměr - (Výstupní cena nebo poslední cena * Objem pozice) / konverzní poměr) + dodatečné náklad / konverzní poměr

Dlouhá pozice (nákup)

<Výstupní nebo poslední cena> * <Objem pozice> / <Konverzní poměr> - <Vstupní cena> * <Objem pozice> / <Konverzní poměr> + <Dodatečné náklady> / <Konverzní poměr>

Příklad:

Twitter: 100 akcií, dlouhá pozice, vstupní cena: 22,00 USD, poslední cena: 26,00 USD, poplatek: 1,5 USD, swap: 0 USD, obchodní účet je vedený v EUR, přirážka: 0,5 %, konverzní poměr (EUR/USD) platný v době otevření pozice: 1,11253, konverzní poměr (EUR/USD) platný v době výpočtu: 1,11233.

(26,00 * 100 / 1,11253 – 22,00 * 100 / 1,11233) + (-1,5) / 1,11253 = 345,7 EUR