Top10

 1. Co znamená hláška "Obchodní tok je obsazen"?
 2. Snažím se otevřít pozici a objevuje se zpráva "Nedostatek peněz". Proč?
 3. Jak vypočítat hodnotu jednoho bodu?
 4. Proč potřebuji demo účet?
 5. Kde najdu seznam obchodních instrumentů a hodnoty spreadů?
 6. Proč byla pozice uzavřena bez mého přičinění?
 7. Proč byla pozice uzavřena za cenu, která nebyla uvedena v grafu?
 8. Proč nebyl příkaz proveden za uvedenou cenu?
 9. Jak se rezervní finance vypočítávají?
 10. Je možné změnit na mém účtu měnu?
 11. Co mám dělat, když na grafech je napsáno „Čeká se na aktualizaci“ („Pending updates“)?
 12. Co dělat, když terminál hlásí "Bez připojení"?
 13. Co mám dělat, když MetaTrader 4/5 hlásí „Neplatný účet“ („Invalid account“)?
 14. Jaký je minimální vklad?

Zeptejte se

Naši konzultanti na váš dotaz odpoví co nejdříve.