Proč nebyl příkaz proveden za uvedenou cenu?

U těchto typů příkazů může dojít k realizaci mimo stanovenou cenu: Buy stop, Sell stop a Stop loss.

Při aktivaci těchto příkazů systém zasílá tržní příkaz realizovaný za aktuální cenu v době zpracování. Z toho důvodu může dojít k rozdílu u ceny specifikované v čekajícím příkazu a realizační ceny.

Ostatní typy čekajících příkazů (Buy limit, Sell limit a Take profit) jsou realizovány za stanovenou nebo lepší cenu, pokud je taková cena v době realizace na trhu dostupná.