Proč byla pozice uzavřena za cenu, která nebyla uvedena v grafu?

Ve výchozím nastavení jsou grafy obchodních instrumentů založeny na poptávkových cenách, ale ne všechny pozice se za tyto ceny uzavírají.

Dlouhé pozice (nákupní) se otevírají za nabídkové ceny a uzavírají za poptávkové ceny. Krátké pozice (prodejní) se na druhou stranu otevírají za poptávkové ceny a uzavírají za nabídkové ceny.

Na grafu tedy vidíte pouze ceny, za které se uzavírají vaše dlouhé (nákupní) pozice.

Toto zobrazení můžete jednoduše změnit v nastavení aktivováním nabídkové ceny.