Proč nebyla pozice uzavřena i když cena v grafu uzavření odpovídala?

Ve výchozím nastavení jsou grafy obchodních instrumentů založeny na poptávkových cenách, ale ne všechny pozice se za tyto ceny uzavírají.

Dlouhé pozice (nákupní) se otevírají za nabídkové ceny a uzavírají za poptávkové ceny. Krátké pozice (prodejní) se na druhou stranu otevírají za poptávkové ceny a uzavírají za nabídkové ceny.

Na grafu tedy vidíte pouze ceny, za které se uzavírají vaše dlouhé (nákupní) pozice.

Toto zobrazení můžete jednoduše změnit v nastavení aktivováním nabídkové ceny.