Jaké typy čekajících příkazů jsou k dispozici?

Čekající příkaz je klientův příkaz k nákupu nebo prodeji finančního nástroje za specifikovanou cenu v budoucnosti.

Existují čtyři typy čekajících příkazů:

  1. Buy Limit — pro nákup jakmile budoucí cena "Ask" dosáhne specifikovanou hodnotu. Aktuální cenová hladina je vyšší než hodnota zadaného příkazu. Provedení tohoto příkazu znamená, že transakce bude provedena za cenu specifikovanou v příkazu nebo za cenu nižší. Příkazy tohoto typu jsou většinou umísťovány pokud se očekává, že se cena určitého instrumentu po předchozím poklesu na určitou hladinu opět zvýší.

  2. Buy Stop — pro nákup jakmile budoucí cena "Ask" dosáhne specifikovanou hodnotu. Aktuální cenová hladina je nižší než hodnota zadaného příkazu. Provedení tohoto typu příkazu znamená, že bude transakce provedena za cenu existující v okamžiku, kdy je příkaz provede, a tato cena se může lišit od ceny uvedené v příkazu. Příkazy tohoto typu jsou většinou umísťovány pokud se očekává, že se cena určitého instrumentu po dosažení určité hladiny bude dále zvyšovat.

  3. Sell Limit — pro prodej jakmile budoucí cena "Bid" dosáhne specifikovanou hodnotu. Aktuální cenová hladina je nižší než hodnota zadaného příkazu. Provedení tohoto příkazu znamená, že transakce bude provedena za cenu specifikovanou v příkazu nebo za cenu vyšší. Příkazy tohoto typu jsou většinou umísťovány pokud se očekává, že se cena určitého instrumentu po předchozím nárůstu na určitou hladinu opět sníží.

  4. Sell Stop — pro prodej jakmile budoucí cena "Bid" dosáhne specifikovanou hodnotu. Aktuální cenová hladina je vyšší než hodnota zadaného příkazu. Provedení tohoto typu příkazu znamená, že bude transakce provedena za cenu existující v okamžiku, kdy je příkaz provede, a tato cena se může lišit od ceny uvedené v příkazu. Příkazy tohoto typu jsou většinou umísťovány pokud se očekává, že se cena určitého instrumentu po dosažení určité hladiny bude dále snižovat.