Jak funguje Smart Stop Out v platformě cTrader?

V platformě cTrader existují dva typy Stop Out – Fair Stop Out a Smart Stop Out.

Fair Stop Out funguje stejně jako Stop Out v platformách MetaTrader 4/5.

Jakmile dojde k jeho zasažení, platforma začne automaticky uzavírat pozice s nejvyšší marží, aby došlo ke stabilizaci marže pro ostatní otevřené pozice.

Podle logiky Smart Stop Out dojde k uzavření části pozice, která zabírá největší část marže, aby se její úroveň vždy držela alespoň trochu nad úrovní Stop Out.

Jak funguje funkce Smart Stop Out v platformě cTrader

V tomto příkladě nejsou brány v potaz spready a (nebo) komise brokera.

Výchozí hodnoty:

Zůstatek účtu: 500 USD.
Majetek účtu: 500 USD.
Finanční páka: 1:500.
Smart Stop Out: 50 %.
Úroveň marže: 100 %.
Otevření pozice č.1: Nákup 200 000 USD/JPY.
Otevření pozice č.2: Nákup 50 000 USD/JPY.

Jakmile kurz páru USD/JPY klesne o více než 10 pipů, úroveň marže se sníží pod 50 % a aktivuje se funkce Smart Stop Out.

Výpočet:

Hodnota jednoho pipu pro pozici 250 000 USD/JPY: 2 500 JPY (24,67 USD).
Ztráta v pipech: 10,2.
Nerealizovaný zisk/ztráta: 24,67 USD * 10,2 = 251,63 USD
Majetek: 500,00 USD - 251,63 USD = 248,37 USD
Úroveň marže: 248,37 USD / 500,00 USD * 100 % = 49,7 %

Jak vidíte v uvedeném příkladu, úroveň marže klesnula pod Smart Stop Out. V takovém případě začne platforma cTrader automaticky částečně uzavírat největší pozici (pozice č. 1), aby došlo k uvolnění marže na požadovanou hodnotu.

Z pozice 200 000 USD/JPY bude odprodáno 2 000 USD/JPY na 198 000 USD/JPY.

Výpočet:

Hodnota jednoho pipu pro pozici 2 000 USD/JPY: 0,1973 USD.
Ztráta v pipech: 10,2.
Výše ztráty: 0,1973 USD * 10,2 = 2,01 USD
Nerealizovaný zisk/ztráta: 251,63 USD - 2,01 USD = 249,62 USD
Marže pro pozici 248 000 USD/JPY: 496,00 USD.

Tato ztráta povede k následujícím změnám zůstatku a majetku:

Zůstatek: 500,00 USD - 2,01 USD = 497,99 USD
Majetek: 497,99 USD - 249,62 USD = 248,37 USD
Úroveň marže: 248,37 USD / 496,00 USD * 100 % = 50,1%

Tímto způsobem navýšila funkce Smart Stop Out úroveň marže na 50,1 % s minimálním dopadem na celkový zůstatek obchodního účtu.