RoboForex regulace

FSC

RoboForex Ltd vlastní speciální brokerskou licenci FSC "Obchodování s finančními a komoditními deriváty a jinými cennými papíry", číslo licence 000138/333.

FSC (Financial Services Commission) je belizský regulační orgán finančního trhu na mezinárodní úrovni.

Aktivita FSC je regulována podle Ministry of Belize Securities a Financial Services Commission Act (FSC Act). Jako regulačního orgán finančního trhu FSC uděluje licence a monitoruje finanční služby nabízené tržními účastníky, aby zajistila, že licence fungují co nejefektivněji, transparentně a spolehlivě. Regulační orgány zajišťují, že licenci pro operování v Belize a mimo něj obdrží pouze ty nejspolehlivější a sociálně odpovědné společnosti.

FSC splňuje mezinárodní politiku boje proti praní špinavých peněz (anti-money laundering).

Webové stránky regulátora: Financial Services Commission

 • Finanční komise

  RoboForex Ltd je oficiálním účastníkem Finanční komise, mezinárodní organizace, která řeší spory mezi účastníky a jejich klienty.

  Cílem komise je vyšetřovat spory mezi účastníky a jejich klienty. Žádost lze podat Finanční komisi v ruském, anglickém, španělském nebo čínském jazyce. Doba odezvy na žádost je 7 dní.

  Komise vlastní kompenzační fond a skládá se z odborníků na brokerské aktivity po celém světě. Jejich dlouholeté zkušenosti na forexu, profesionální reputace a právní gramotnost jim umožňují najít přijatelné řešení i těch velice kontroverzních problémů. Rozhodnutí komise jsou závazná, tzn. všichni účastníci by se jím měli řídit.

  Webové stránky: Finanční komise

 • Kompenzační fond

  RoboForex Ltd, který je členem kategorie "A" Finanční komise, je také účastníkem jejího kompenzačního fondu. Kompenzační fond je služba poskytující zajištění až 20 000 EUR na jeden případ, která je součástí členství ve Finanční komisi a lze ji využít pokud Člen odmítne rozsudek Finanční komise. Pro získání podrobnějších informací klikněte zde.

  Účelem fondu je poskytovat pojistnou ochranu obchodníkům, kteří spolupracují s účastníky Finanční komise, a vyplácet jim kompenzace. Tyto kompenzace jsou dostupné pro každého klienta společnosti, která je členem Finanční komise, v případě, že brokerská společnost odmítne nebo není schopná naplnit rozhodnutí komise ve prospěch klienta. Částka specifikovaná komisí může být až 20 000 EUR za každého obchodníka.

  Kompenzační fond Finanční komise je speciální fond spravovaný členy komise, který má zajistit dodatečné finanční zabezpečení obchodníkům. Fond je založen na měsíčních poplatcích placených společnostmi, které jsou členy komise. 10 % z těchto peněz je okamžitě převedeno do kompenzačního fondu na oddělený bankovní účet.

  Webové stránky: Kompenzační fond Finanční komise

Civilní pojišťovací program o odpovědnosti

U RoboForexu chápeme, že by se obchodníci měli zaměřit na obchodování a neměli by se obávat o přiměřenou úroveň bezpečnosti svého kapitálu. Společnost proto přijala další opatření k zajištění plnění svých závazků vůči klientům. Realizovali jsme program pojištění občanskoprávní odpovědnosti ve výši 2 500 000 EUR, který zahrnuje špičkové krytí pro opomenutí, podvody, chyby, nedbalost a další rizika, která mohou vést k finančním ztrátám klientů.

Toto pokrytí je poskytováno našim klientům bez jakýchkoliv dalších poplatků.

Zobrazit osvědčení o pojištění

Verify My Trade (VMT)

Společnost RoboForex Ltd obdržela certifikaci kvality realizace příkazů Verify My Trade (VMT), která je důkazem dodržování striktních zásad nařizovaných Finanční komisí členským brokerům.

Díky spolupráci Verify My Trade a Finanční komise můžeme hodnotit kvalitu nabízených služeb ze strany brokerských společností. Nezávislá služba Verify My Trade nabízí zpětnou analýzu realizací příkazů u brokerů. Získané údaje z obchodování se jednou měsíčně hodnotí a porovnávají s referenční hodnotou. Brokerské společnosti vlastnící certifikaci VTM jsou povinné pravidelně poskytovat statistické údaje ohledně realizací příkazů, aby prokázaly dodržování požadavků Finanční komise.

RoboForex Ltd zasílá každý měsíc k analýze 5 000 depersonalizovaných obchodů, aby mohly být porovnány s jinými brokery. Certifikace je potvrzena pouze v případě, že se výsledné hodnoty shodují s průměrem trhu.

Webové stránky organizace: Verify My Trade