Až 10 % ze zůstatku účtu - Pravidla program

 1. Až 10 % ze zůstatku účtu" je program, který běží nepřetržitě. V rámci programu získávají klienti RoboForex pravidelně procenta ze svých účtů, která jsou pro obchodní účty fixní podle určených intervalů.
 2. Do programu se mohou zapojit všechny reálné účty pro platformy MetaTrader 4, MetaTrader 5 a cTrader, včetně účtů ECN, Prime a partnerských účtů.
 3. Tento program do obchodního objemu zahrnuje obchodování s měnovými páry a kovy. Obchody s CFD na akcie, indexy, kryptoměny a komodity se do výpočtu nezahrnují.
 4. Aby se klient mohl zúčastnit programu, musí si přečíst jeho podmínky a ve své členské sekci je akceptovat. Každý klient RoboForex má možnost získat procenta ze zůstatku svého účtu.
 5. Částka (základ), ze které jsou procenta vypláceny, se počítá jako hodnota prostředků na účtu (zůstatek) mimo současnou hodnotu aktivních bonusů (bonus) podle tohoto vzorce:

  <Základ> = <Zůstatek> - <Bonus>

  kde platí:

  Zůstatek – hodnota prostředků na obchodním účtu.
  Bonus – celková hodnota všech aktivních bonusů.

  Výše zmíněné hodnoty se přepočítávají každý den ve 23:59:59.

 6. Procentní sazba pro výpočet výplat závisí na obchodním objemu účtu na konci aktuálního měsíce. Obchodní objem je celkový objem všech obchodů ve standardních lotech, které klient uskutečnil od 1. dne tohoto měsíce. Tato hodnota se přepočítává každý den ve 23:59:59.
 7. Výši jednotlivých sazeb naleznete v následující tabulce:
  Obchodní objem v lotech
  1-1010 – 1,000Více než 1 000
  2,5%5%10%
 8. Přesná hodnota procent ze zůstatku účtu (hodnota procent) se počítá každý den na základě všech fixních hodnot za 24 hodin podle tohoto vzorce:

  <Hodnota procent> = <Základ> * <(Procenta / 100 / 365)>

  kde platí:

  Základ – zůstatek na účtu klienta ve 23:59:59 aktuálního dne.
  Procenta – sazba pro obchodní účet v aktuálním dni, která se počítá na základě všech fixních hodnot.

  Příklad

  První den. Hodnota účtu je 50 000 USD (bez bonusů), objem obchodů je 3 loty. Vaše sazba je 2,5 %.

  Podle vzorce bude hodnota procent:
  50 000 * (2,5 / 100 / 365) = 3,42 USD

  Druhý den. Hodnota účtu je 55 000 USD (bez bonusů), objem obchodů je 7 lotů (3 za včerejší den + 4 za dnešní den). Vaše sazba je 2,5 %.

  Podle vzorce bude hodnota procent: 55 000 * (2,5 / 100 / 365) = 3,77 USD
  Hodnota procent za dva dny: 3,42 USD + 3,77 USD = 7,19 USD

  Třetí den. Hodnota účtu je 60 000 USD (bez bonusů), objem obchodů je 12 lotů (7 za předchozí dny + 5 za dnešní den). Vaše sazba je 5 %, a to znamená, že hodnota procent z předchozích dní bude přepočítána:

  První den: 50 000 * (5 / 100 / 365) = 6,85 USD
  Druhý den: 55 000 * (5 / 100 / 365) = 7,53 USD
  Třetí den: 60 000 * (5 / 100 / 365) = 8,22 USD

  Výsledná hodnota procent za tři dny bude tedy:
  6,85 USD + 7,53 USD + 8,22 USD = 22,6 USD

  Čtvrtý den. Hodnota účtu je 60 000 USD (bez bonusů), objem obchodů je 12 lotů (12 za předchozí dny + 0 za dnešní den). Vaše sazba je 5 %.

  Hodnota procent za tento den:
  60 000 * (5 / 100 / 365) = 8,22 USD

  Hodnota procent za čtyři dny:
  6,85 USD+ 7,53 USD + 8,22 USD + 8,22 USD = 30,82 USD

  Měsíc měl 30 dní, obchodní objem je nižší než 1 000 lotů. Sazba je 5 %. Na účtu nejsou otevřeny žádné obchodní pozice a zůstatek účtu se nezměnil (nebyl uskutečněn žádný vklad ani výběr). V takovém případě bude na účet každý den přičteno 8,22 USD po zbylých 26 dní.

  1. dne v následujícím měsíci, bude na účet převedena tato částka:
  30,82 USD (za první čtyři dny) + 8,22 USD * 26 (za zbylých 26 dní) = 244,54 USD.

 9. Procenta se na účet převádí každý první den v měsíci s komentářem IR #123456 (ID platby).
 10. Procenta, které klient získá, nepředstavují bonus a lze je vybrat z účtu nebo je využít při obchodování, a to zcela bez omezení.
 11. Aktuální statistiky a historie získaných procent klienta, naleznete ve své členské sekci na stránce "Až 10 % ze zůstatku účtu".
 12. RoboForex si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit tyto pravidla a stejně tak odepřít klientovi službu bez udání důvodu.