Mis erinevus on tasaarvelduse ja riskimaandamise positsioonide arvestusmudelitel?

Kuidas kaubelda tasaarvelduse mudeliga kontol?

Tasaarvestuse mudeliga kontol kaubeldes saab samas instrumendis olla ainult üks avatud positsioon. Seetõttu:

  • Kui avad kaks korraldust samas suunas, suureneb avatud positsioon.
  • Kui avad kaks sama mahuga, kuid eri suundades tellimust, suletakse olemasolev positsioon ja uut ei avata.
  • Kui uus korraldus on vastupidine olemasolevale ja ületab seda mahult, pöördub hetke positsioon vastupidises suunas.
  • Kui uus korraldus on vastupidine olemasolevale ja selle maht on väiksem, siis hetke positsiooni maht väheneb.

Kuidas kaubelda kontol, mis on riskimaandamise arvestuse mudeliga?

Tasaarvestuskonto mudeliga kaubeldes saad samas instrumendis erinevates suundades avada nii palju positsioone kui soovid, juhul kui nende avamiseks ja hoidmiseks on piisavalt marginaali.

Kui sul on mõnes instrumendis juba avatud korraldus ja otsustad avada teise, on sul veel üks avatud positsioon. Erinevalt tasaarvelduse mudelist ei mõjuta riskimaandamise mudeli puhul uue positsiooni avamine instrumendis olemasolevaid positsioone.