RoboForex Regulatsioon

FSC

RoboForex Ltd omab spetsiaalset maakleri litsentsi FSC "Finants- ja kaupadepõhiste tuletisinstrumentide ja muude väärtpaberitega kauplemine" numbriga 000138/333.

FSC (Finantsteenuste Komisjon) on Belize finantsteenuste turu rahvusvahelisel tasemel reguleerija.

FSC tegevust reguleerib Väärtpaberite ja Finantsteenuste Komisjoni seadus (FSC seadus). Finantsteenuste turu reguleerijana annab FSC välja litsentse ja jälgib turul osalejate pakutavaid finantsteenuseid, et tagada litsentsisaajate toimimine kõige tõhusamal, läbipaistvamal ja usaldusväärsemal viisil. Regulaator tagab, et ainult kõige usaldusväärsemad ja sotsiaalselt vastutustundlikumad ettevõtted saavad litsentsi tegutsemiseks Belize'is ja mujal.

FSC järgib rahvusvahelist AML (Rahapesu tõkestamise) eeskirja.

Regulaatori veebileht: Finantsteenuste Komisjon

 • Finantskomisjon

  RoboForex Ltd on ametlik osaleja Finantskomisjonis, rahvusvaheline organisatsioon, mis lahendab vaidlusi oma osalejate ja nende klientide vahel.

  Komisjoni eesmärk on konfliktide alternatiivne kohtueelne lahendamine oma osaliste ja nende klientide vahel. Finantskomisjonile võib taotluse esitada Vene, Inglise, Hispaania ja Hiina keeles. Taotlusele vastamise aeg on 7 päeva.

  Komisjonil on muljetavaldav hüvitusfond ja see koosneb maaklertegevuse ekspertidest üle kogu maailma. Nende ulatuslik kogemus Forexis, professionaalne maine ja õigusalane teave võimaldab leida mõlemale poolele vastuvõetavaid lahendusi mistahes vastuoluliste küsimuste korral. Komisjoni otsused on siduvad otsused, st kõik olukorra osapooled peaksid neid järgima.

  Veebileht: Finantskomisjon

 • Hüvitusfond

  RoboForex Ltd, mis on "A" kategooria liige Finantskomisjonis on samuti osaline selle Hüvitusfondis. Hüvitusfond on Finantskomisjoni liikmelisusega kaasnev teenus, mis pakub kaitset kuni 20 000 eurot juhtumi kohta juhul, kui Liige keeldub järgimast finantskomisjoni otsust. Rohkem info saamiseks vajuta siia.

  Fondi eesmärk on anda kindlustuskaitset kauplejatele, kes töötavad koos Finantskomisjoni osalistega, ja maksta neile hüvitisi. Need väljamaksed on kättesaadavad mistahes Finantskomisjoni liikmeks oleva ettevõtte kliendile juhul, kui maaklerfirma keeldub või ei saa täita Komisjoni otsust kliendi kasuks. Komisjoni poolt määratud summa võib olla kuni 20,000 EUR ühe kaupleja kohta.

  Finantskomisjoni Hüvitusfondid on erifond, mille koguvad Komisjoni liikmed, et pakkuda kauplejatele täiendavat finantstagatist. Fond põhineb Komisjoni liikmeteks olevate ettevõtete kuutasudel. 10% sellest summast kantakse otse Hüvitusfondi ja hoitakse eraldiseisval pangakontol.

  Veebileht: Finantskomisjoni Hüvitusfond

 

Tsiviilvastutuskindlustuse programm

RoboForexis mõistame, et kauplejad peaksid kõik oma jõupingutused keskenduma kauplemisele ja mitte muretsema oma kapitali asjakohase turvalisuse taseme pärast. Seetõttu võttis ettevõte kasutusele täiendavaid meetmeid, et tagada oma kohustuste täitmine klientide ees. Oleme käivitanud Tsiviilvastutuse kindlustusprogrammi limiidiga 5 000 000 eurot, mis sisaldab turu parimat kaetust tegevusetuse, pettuste, vigade, hooletuse ja muude riskide vastu, mis võivad põhjustada klientidele rahalist kahju.

See tagatis antakse meie klientidele ilma lisatasuta.

Vaata Kindlustustunnistust

Kinnita Minu Tehing (KMT)

RoboForex Ltd on saanud tellimuste täitmise kvaliteedi sertifikaadi Kinnita Minu Tehing (KMT), mis kinnitab nende vastavust Finantskomisjoni rangetele nõuetele oma liikmete maakleritele.

Tänu partnerlusele Kinnita Minu Tehing ja Finantskomisjoniga on meil võimalus hinnata maakler ettevõtete teenuste kvaliteeti. Sõltumatu teenus Kinnita Minu Tehing pakub tehingujärgset analüüsi tellimuste täitmisest maaklerettevõtetes. Andmeid kauplemise kohta analüüsitakse kord kuus ja võrreldakse kontrollväärtustega. Maaklerid, kes omavad VTM sertifikaati on sunnitud korrapäraselt esitama statistilisi andmeid tellimuste täitmisest selleks, et tõestada nende vastavust Finantskomisjoni nõuetele.

RoboForex Ltd saadab analüüsiks 5000 umbisikulist kliendi tehingut iga kuu, nii et neid saaks võrrelda teiste maaklerite tulemustega. Kehtiva sertifikaadi kinnitamiseks peaksid kontrolli tulemused vastama turu keskmistele väärtustele.

Reguleeriva organisatsiooni veebileht: Kinnita Minu Tehing