Koje se provizije naplaćuju na platformi R StocksTrader?

Provizija za transakciju

Provizija se naplaćuje za obavljanje transakcije, tj. plaća se za svaki nalog za otvaranje, zatvaranje ili izmjenu pozicije. Ova se provizija dodaje rezultatu pozicije. Provizija za transakciju prikazana je u prozoru novog naloga, brzog trgovanja ili povijesti.

Kamata

Ovo je naplata za prekonoćno zadržavanje pozicije, odnosno njezin prijenos u sljedeći radni dan (obnavljanje). Ova se provizija dodaje rezultatu pozicije. Ovisno o vrsti instrumenta ili računa, na pozicije se primjenjuje i financijska poluga. Vrijednost poluge koja se primjenjuje za određeni instrument na vašem računu možete vidjeti u odjeljku „Specifikacija ugovora“ na vašoj platformi za trgovanje.

Stopa provizije nije konstantna i može se mijenjati bez prethodne najave klijentima.

Kako izračunati kamate?
<Početna cijena> × <Volumen pozicije> × <Kamata (%) / 100/360>

Primjer:
Twitter: 100 dionica, duga pozicija, kamatna stopa iznosi -7 %
25 × 100 × (-7%)/100/360 = (-0,49) USD

Na neke instrumente na određeni dan u tjednu primjenjuje se trostruka kamata. Dane na koje se primjenjuje trostruki iznos kamate za svaki pojedini instrument možete pronaći u odjeljku „Specifikacije ugovora“.

Dodatak na tečaj

U slučaju da je potrebno pretvoriti sredstva koja su vezana u trgovanje dionicama, ETF-ovima i CFD-ovima, tečajevi se korigiraju za određeni dodatak. Vrijednosti dodataka koje se koriste za konverziju sredstava za svaki valutni par pogledajte u odjeljku „Specifikacija ugovora“.

Da biste izračunali učinak kojeg taj dodatak ima na cijene, možete koristiti sljedeću formulu:

Cijena ponude (Ask) s dodatkom = Ask + (Ask × Dodatak(%)/100/2)
Cijena otkupa (Bid) s dodatkom = Bid - (Bid × Dodatak(%)/100/2)

Pri izračunu financijskog rezultata pozicije, konverzija će se zasebno primijeniti na procjenu troškova izloženosti i dodatnih troškova, ali ne i na konačni rezultat. Formula je sljedeća:

Kratka pozicija (Prodaja)

((Cijena u trenutku otvaranja × Volumen pozicije)/tečaj - (Zaključna cijena ili posljednja cijena × Volumen pozicije)/tečaj) + dodatni trošak/tečaj

Duga pozicija (Kupnja)

<Zaključna cijena ili posljednja cijena> × <Volumen pozicije> / <Tečaj> - <Početna cijena> × <Volumen pozicije>/<Tečaj> + <Dodatni troškovi> / <Tečaj>

Primjer:

Twitter: 100 dionica, duga pozicija, početna cijena: 22,00 USD, posljednja cijena: 26,00 USD, provizija: 1,5 USD, swap: 0 USD, račun za trgovanje denominiran je u EUR, margina: 0,5 %, tečaj (EURUSD) u trenutku otvaranja pozicije: 1,11253, tečaj (EURUSD) u trenutku obračuna: 1,1233.

(26,00 × 100 / 1.11253 – 22,00 × 100 / 1.11233) + (-1,5) / 1.11253 = 345,7 EUR