Koja su pravila izvršenja za dionice na platformi?

 1. Nalozi Stop i Limit postaju aktivni čim su stvoreni. Samo aktivni nalozi mogu se ažurirati/otkazati tijekom otvorenog vremena trgovanja. Aktivne naloga možete pronaći na kartici „Aktivni nalozi“ u sažetku računa na platformi za trgovanje klijenta.

 2. Svaki nalog koji zadovoljava jedan od dolje navedenih uvjeta mijenja status u „U izvršenju“.

  2.1 Tržišni nalog dostavljen
  2.2 Stop Loss, Take Profit, Stop Out nalozi nakon što su izdani
  2.3 Stop i Limit nalozi nakon što je zadana cijena dosegnuta.

 3. Sve naloge sa statusom „U izvršenju“ možete pronaći na kartici „Aktivni nalozi“ u sažetku računa na platformi za trgovanje klijenta sve dok sustav ne promijeni njihov status u „izvršen“ ili „odbijen“.

 4. Sve naloge sa statusom „U izvršenju“ sustav automatski poništava na kraju svakog dana.

 5. Kada se nalog izvrši, povezani Posao se otvara ili zatvara po cijeni ispunjenog naloga, a status naloga se mijenja u „Izvršen“.

 6. Kada korisnik otkaže nalog ili ga sustav odbije, status naloga mijenja se u „otkazan“ ili „odbijen“ u skladu s tim.

 7. Sve naloge koji imaju status „izvršen“, „otkazan“ ili „odbijen“ možete pronaći na kartici „trgovanje“ u sažetku računa na platformi za trgovanje klijenta.

 8. Svi nalozi izvršavaju se samo tijekom sati trgovanja instrumentima. Upravljanje nalozima prije i poslije vremena trgovanja: postavite i izmijenite Take Profit, Stop Loss, Limit i Stop naloge čak i kada je tržište zatvoreno. Izvršit će se nakon početka sesije trgovanja.

 9. Provizija generirana izvršenim nalogom povećava proviziju za poslove koji su s njime povezani svaki put kada je posao otvoren i zatvoren.

 10. U slučaju da je razina margine računa manja ili jednaka razini Stop Out, sustav šalje nalog (ili naloge) Stop Out kako bi se svi otvoreni poslovi zatvorili. U slučaju da institucija izvršenja otkaže Stop Out nalog i razina margine računa još uvijek bude manja ili jednaka Stop Out razini, sustav ponovno šalje Stop Out nalog ili više njih.

 11. Nalozi Stop Loss, Take Profit, Stop Out ili tržišni nalozi kojima se zatvara posao koji ima status „u izvršenju“ promijenit će status posla na koji se odnose na stanje „u zatvaranju“. Kada je povezani nalog „izvršen“, posao postaje „zatvoren“. U slučaju da se povezani nalog odbije, posao ponovno postaje „otvoren“.

 12. Svi „otvoreni“, „u zatvaranju“ i „zatvoreni“ poslovi navedeni su na kartici Pozicije u sažetku računa na platformi za trgovanje klijenta.

 13. Na kraju dana, računato prema vremenu servera, svi zatvoreni poslovi pretvaraju se u valutu računa i postaju trgovanja na platformi za trgovanje klijenta.

 14. Sva trgovanja zajedno s transakcijama na računu (uplate/isplate) i dividende u novcu u slučaju trgovanja dionicama možete pronaći na kartici Povijest u sažetku računa na platformi za trgovanje klijenta.

 15. RoboForex utvrđuje cijene i raspoložive količine oslanjajući se na podatke koje dobiva od vanjske institucije izvršenja i stoga će izvršenje naloga klijenta ovisiti o cijenama i dostupnosti likvidnosti pri institucijama izvršenja. Iako RoboForex izvršava sve naloge klijenata, zadržava pravo odbiti nalog bilo koje vrste, a moguće je da nalog odbije i institucija izvršenja.

 16. Nalozi poslani neposredno pred otvaranje tržišta ili nakon: imajte na umu da tržišta u tim trenucima mogu biti posebno volatilna, pri čemu se cijene i raspoloživi obujam često brzo mijenjaju, a izvori podataka s različitih tržišta mogu biti spori ili privremeno nedostupni. RoboForex ne može jamčiti da će nalozi zadani u vrijeme oko trenutka otvaranja trgovanja nužno dobiti najbolju objavljenu cijenu. U vrijeme otvaranja tržišta preporučljivo je više se oslanjati na limit naloge, iako tržišni nalozi jamče veću sigurnost da će nalog biti i izvršen. U slučaju da se odbije nalog Take Profit ili Stop Loss, uklanjaju se razine Take Profit i Stop Loss.