Što mogu učiniti ako grafikoni kažu "Čekajuća ažuriranja"?

Zatvorite trenutno ažuriranje grafikona i ponovo ga otvorite.

Ako to nije pomoglo, ponovno pokrenite platformu i zatim ponovno otvorite potrebnu tablicu.