Koje se valute mogu koristiti za polaganje sredstava u Novčanik?

Novčanik podržava 4 vrste tranzitnih računa u USD, EUR, CNY i GOLD. Ako se valuta položenih sredstava razlikuje od valute tranzitnog računa, sredstva će se pretvoriti prema internim tečajevima Društva.