Regulirani status RoboForexa

FSC

RoboForex Ltd posjeduje specijalnu licencu za brokerske usluge koju mu je izdao FSC Belize: „Trgovanje financijskim i robnim izvedenim instrumentima i drugim vrijednosnim papirima” pod brojem 000138/333.

FSC (Komisija za financijske usluge) je belizejski regulator tržišta financijskih usluga na međunarodnoj razini.

Djelatnost FSC-a regulirana je Zakonom o povjerenstvu Ministarstva za vrijednosne papire i financijske usluge Belizea (Zakon o FSC-u). Kao regulator tržišta financijskih usluga, FSC izdaje licence i provodi nadzor financijskih usluga koje pružaju tržišni sudionici kako bi jamčio da stjecatelji licenci djeluju na najučinkovitiji, transparentan i pouzdan način. Regulator osigurava da samo najpouzdanije i društveno odgovorne tvrtke dobiju dozvolu za rad u Belizeu i izvan njega.

FSC Belize slijedi međunarodnu politiku sprečavanja pranja novca (AML).

Internetske stranice regulatora: Komisija za financijske usluge

 • Financijska komisija

  RoboForex Ltd je službeni sudionik Financijske komisije, međunarodne organizacije koja rješava sporove između svojih sudionika i njihovih klijenata.

  Svrha je Komisije alternativno prethodno rješavanje sukoba koji su nastali između njezinih sudionika i njihovih klijenata. Zahtjev Financijskoj komisiji se može podnijeti na engleskom, španjolskom, ruskom i kineskom jeziku. Vrijeme odgovora na zahtjev je 7 dana.

  Komisija raspolaže impresivnim fondom za obeštećenje i sastoji se od stručnjaka za brokerske aktivnosti iz cijelog svijeta. Njihovo bogato iskustvo u Forexu, profesionalna reputacija i pravna pismenost omogućavaju pronalaženje međusobno prihvatljivih rješenja svakog spornog pitanja. Odluke Komisije obvezujuće su, odnosno svi sudionici spora moraju ih se pridržavati.

  Internetske stranice: Financijska komisija

 • Fond za obeštećenje

  RoboForex Ltd, koji je član „A” kategorije Financijske komisije, također je sudionik njezinog Fonda za obeštećenje. Fond za obeštećenje je servis koji je povezan s članstvom u Financijskoj komisiji, a pruža zaštitu do €20.000 po slučaju ako član odbije pridržavati se presude Financijske komisije. Više pojedinosti možete dobiti ako kliknete ovdje.

  Svrha Fonda je osigurati osigurateljno pokriće za trgovce koji posluju sa sudionicima Financijske komisije, te im isplatiti obeštećenje. Te su isplate dostupne svakom klijentu društva koje je član Financijske komisije i vrijedi u slučaju da brokersko društvo odbije ili nema mogućnosti poštivati odluku Komisije u korist klijenta. Komisija je odredila da taj iznos može biti do 20.000 EUR po pojedinom trgovcu.

  Fondovi za obeštećenje Financijske komisije poseban su fond koji organiziraju članovi Komisije kako bi trgovcima osigurali dodatno financijsko osiguranje. Fond se temelji na mjesečnim doprinosima koje plaćaju društva koja su članovi Komisije. 10% tog novca prenosi se izravno u Fond za obeštećenje i vodi se na odvojenom bankovnom računu.

  Internetske stranice: Fond za obeštećenje pri Financijskoj komisiji

 
 

Program osiguranja od odgovornosti prema trećima osobama

RoboForexu je jasno da trgovci trebaju usmjeriti sve svoje napore na trgovanje, a ne brinuti o odgovarajućoj razini sigurnosti svog kapitala. Stoga smo poduzeli dodatne mjere kako bismo osigurali poštivanje svojih obveza prema klijentima. Uveli smo stoga program osiguranja od odgovornosti prema trećima za iznos do 5.000.000 EUR, što uključuje najbolje pokriće dostupno na tržištu koje pokriva štete uslijed propusta, prijevara, pogrešaka, nemara i drugih rizika koji mogu dovesti do financijskih gubitaka klijenata.

Ovo pokriće se našim klijentima pruža bez ikakvih dodatnih naknada.

Prikaži Potvrdu o osiguranju

Verify My Trade (VMT)

RoboForex Ltd je dobio certifikat kvalitete izvršenja Verify My Trade (VMT), potvrđujući svoju usklađenost sa strogim zahtjevima Financijske komisije prema njezinim brokerima članovima.

Zahvaljujući partnerstvu s organizacijom Verify My Trade i Financijskom komisijom imamo priliku procijeniti kvalitetu usluga brokerskih društava. Neovisna usluga Verify My Trade pruža post-trgovinsku analizu izvršenja naloga u brokerskim društvima. Podaci iz evidencije trgovanja analiziraju se mjesečno i uspoređuju s referentnim vrijednostima. Brokeri koji posjeduju VMT certifikat obvezni su redovito dostavljati statističke podatke o izvršenju naloga kako bi dokazali njihovu usklađenost sa zahtjevima Financijske komisije.

RoboForex Ltd šalje podatke o 5000 izvršenih naloga klijenata (anonimizirano) na analizu svakog mjeseca i oni se uspoređuju s rezultatima drugih brokera. Da bi potvrda koja je na snazi bila potvrđena, rezultati kontrola trebali bi biti u skladu s tržišnim prosječnim vrijednostima.

Internetske stranice regulatorne organizacije: Verify My Trade