Classic Bonus - Uvjeti programa

 1. Opće odredbe
  1. Klasični bonus (u daljnjem tekstu "Bonus") je bonus na uplatu, koji je postotak uplaćenog iznosa i može se primiti kada klijent uplati na svoj račun putem automatskog sustava uplate u svojem Prostoru za članove.
  2. Klijent može odabrati iznos bonusa: 25 %, 50 %, 100% ili 120%.
  3. Bonus se može dobiti kada uplatite sredstva na cent ili standardne račune pružene preko MetaTrader 4/MetaTrader 5. 
  4. Bonus se ne može primiti na račun koji već ima ugovoren Udio u dobiti.
  5. Bonus sredstva se automatski prebacuju na račun klijenta kada uplati na svoj račun za trgovanje, pod uvjetom da je klijent prilikom ispunjavanja obrasca za uplatu odabrao opciju „Bonus”.
  6. Bonus se može primiti samo kada Klijent na svoj račun uplati putem automatskog sustava uplate u svom Prostoru za članove. Ostali načini uplate ne sudjeluju u programu.
  7. Maksimalni iznos svih aktivnih bonusa u vlasništvu istog klijenta je:
   • do 50.000 USD / 50.000 EUR / 39.000 GOLD

   Za klijente koji nisu prošli potpunu provjeru ova ograničenja su niža.

  8. Maksimalan broj bonusa na jednom računu je 20, a na svim računima otvorenim u jednom Prostoru za članove je 100.
  9. Bonus program ne podrazumijeva ograničenja ukupnog iznosa bonus računa i manipulacija bonusom.
  10. Nema ograničenja za proviziju za suradnike za bonus račune.
  11. Bonus program „Klasični bonus” nije dostupan klijentima iz Malezije.
 2. Rad s bonusom
  1. U slučaju da Klijent ima aktivni bonus na svojem računu, sva sredstva računa se dva dijele na dvije komponente: vlastita sredstva klijenta i sredstva bonusa. Vlastita sredstva Klijenta sastoje se od njegovih uplata i isplata (bez bonusa) i dobiti koju ostvaruje pri trgovanju korištenjem tih sredstava.

   Iznos bonusa određuje se zbrojem svih aktivnih bonusa na računu klijenta.

   Vlastita sredstva klijenta mogu se koristiti u trgovanju bez ikakvih ograničenja. Bonus sredstva se ne mogu koristiti tijekom postupka drawdown i bit će otpisana s računa kada je neto iznos vlastitih sredstava manji od ukupnog zbroja svih aktivnih bonusa.

   Primjer

   Uplatili ste 5000 USD na svoj račun za trgovanje i dobili bonus od 2500 USD (50 %). Ako su neto vlastita sredstva manja od 2500 USD, bonus će biti otpisan s računa.

  2. Sažetak o vašim bonusima, kao i iznosu neto vlastitih sredstava na vašem računu nakon otpisa sredstava bonusa možete pronaći:
   1. U odjeljku „Dodatna sredstva“ (Additional Funds) u svojem Prostoru za članove.
   2. Na kartici „Dodatna sredstva“ web-platforme WebTrader RoboForex.
 3. Povlačenje sredstava s računa u trenutku kada je bonus aktivan
  1. Dok se ne ispune uvjeti za volumen trgovanja, bonus sredstva se blokiraju na računu zajedno sa ukupnim polozima.
  2. Dok se ne ispune uvjeti za volumen trgovanja, Klijent može s računa povući samo raspoloživu dobit koja se izračunava na temelju Slobodne margine na računu prema sljedećoj formuli:

   <Dobit dostupna za povlačenje> = <Slobodna margina> - <Ukupni zbroj svih aktivnih bonusa> - <Ukupan zbroj uplata na koje je primiljen bonus>

   Primjer

   Uplatili ste 5000 na svoj račun za trgovanje i dobili bonus od 2500 USD (50 %). Nakon toga, dobit od zatvorenih transakcija koju ste ostvarili iznosila je 250 USD (u slučaju da nemate otvorene pozicije na svom računu). Prema uvjetima Bonus programa, možete podići najviše 250 USD (vašu dobit) bez otkazivanja Bonusa.

  3. U slučaju da na računu postoje otvorene pozicije, Slobodna margina može biti u iznosu koji nije jednak neto vlastitim sredstvima na računu.
 4. Ispunjenje uvjeta, otkazivanje i otpis
  1. Zbroj uplaćenih iznosa i Bonusa oslobodit će se za povlačenje tek nakon što Klijent postigne promet ostvaren trgovanjem (u standardnim lotovima) koji iznosi kako slijedi:

   <Broj lotova> = <Iznos bonusa u USD*> / 2

   * - U slučaju da Klijent uplaćuje na svoj račun u drugoj valuti, sredstva se pretvaraju u USD prema internom tečaju Društva.

   Primjer

   Dobili ste bonus od 300 USD na svoj MT4 Pro račun. Da biste si ga isplatili, trebate ostvariti promet trgovanjem u iznosu od 300 USD / 2 = 150 lotova (ubrajaju se samo zatvorene transakcije). Kod ProCent računa, 1 standardni lot je 100 lotova.

  2. Pri izračunu prometa ostvarenog trgovanjem za ispunjavanje zahtjeva bonus programa uzimamo u obzir transakcije za sve dostupne valutne parove i metale koji su otvoreni i zatvoreni nakon primitka Bonusa. Transakcije koje uključuju CFD-ove i kriptovalute ne uzimaju se u obzir pri izračunu prometa ostvarenog trgovanjem potrebnog za ispunjavanje uvjeta programa.
  3. Svi bonusi se automatski otpisuju s vašeg računa nakon što nastupi Stop Out.
  4. Klijent ima pravo odbiti Bonus. U tom slučaju može podići vlastita sredstva s računa bez ikakvih ograničenja, a Bonus se otpisuje s računa.

  Imajte na umu da je neizostavni sastavni dio ove ponude pravo RoboForexa da uskrati klijentu Bonus ili poništi sva Bonus sredstva klijenta bez navođenja razloga i/ili prethodne obavijesti.

Primjeri izračuna

 1. Primjer izračuna iznosa dostupnog za povlačenje s jednom uplatom i jednim bonusom (otkazivanje bonusa)

  Uplatili ste 1000 USD na svoj račun za trgovanje i dobili bonus od 200 USD (20 %). Ukupan saldo računa je 1.200 USD. Trenutno sa svojeg računa me možete isplatiti ništa, budući da su i uplaćeni iznos i Bonus blokirani.

  Nakon toga, poduzeli ste nekoliko trgovačkih transakcija i ostvarili dobit od 500 USD. Ako uvjeti programa nisu ispunjeni, iznos dostupan za povlačenje bit će 500 USD.

  Ako otkažete Bonus, iznos dostupan za povlačenje sastojat će se od 1000 USD (uplaćeni iznos) i 500 USD.

 2. Primjer izračuna iznosa dostupnog za povlačenje s jednom uplatom i jednim bonusom (dobit je u crvenom, otkazivanje bonusa)

  Uplatili ste 1000 USD na svoj račun za trgovanje i dobili bonus od 500 USD (50 %). Ukupan saldo računa je 1.500 USD. Trenutno sa svojeg računa me možete isplatiti ništa, budući da su i uplaćeni iznos i Bonus blokirani.

  Nakon nekoliko trgovačkih transakcija vaša dobit je negativna (gubitak) u iznosu od 300 USD. Saldo vašeg računa je 1.200 USD. U slučaju da otkažete Bonus, on će biti otpisan s vašeg računa (500 USD), a iznos dostupan za povlačenje bit će 700 USD.