Bonus udjela u dobiti – Pravila programa

 1. Opće odredbe
  1. Bonus udjela u dobiti su dodatna sredstva koja se mogu dobiti kada klijent uplati bilo koju svotu novca na svoj račun i mogu se koristiti tijekom postupka drawdown.
  2. Bonus se može dobiti kada uplatite sredstva na račune po modelima cent ili standard račune MetaTrader 4/MetaTrader 5 (ECN računi ne sudjeluju u programu).
  3. Bonus se ne može primiti na račun koji već ima druga aktivna dodatna sredstva druge vrste.
  4. Bonus sredstva se automatski prebacuju na račun klijenta kada uplati na svoj račun za trgovanje, pod uvjetom da je klijent prilikom ispunjavanja obrasca za uplatu odabrao opciju „Bonus udjela u dobiti”.
  5. Bonus se može primiti samo kada Klijent na svoj račun uplati putem automatskog sustava uplate u svom Prostoru za članove. Ostali načini uplate ne sudjeluju u programu.
  6. Ukupan iznos Bonusa udjela u dobiti na jednom računu (ovisno o valuti računa) je do 10.000 USD / 10.000 EUR / 65.000 CNY / 7.800 GOLD.
  7. Maksimalni iznos Bonusa udjela u dobiti na svim računima (ovisno o valuti računa) u vlasništvu istog klijenta je do 20.000 USD / 20.000 EUR / 130.000 CNY / 15.600 GOLD.
 2. Postupak s Bonusom udjela u dobiti
  1. U slučaju da Klijent ima aktivni bonus na svojem računu, sva sredstva računa se dijele na dvije komponente: vlastita sredstva i dodatna sredstva.
  2. Zbroj vlastitih sredstava Klijenta u bilo kojem trenutku definira se kao umnožak vlastitih sredstava računa i iznosa vlastitih sredstava Klijenta.
  3. Iznos dodatnih sredstava definiran je kao umnožak vlastitih sredstava računa i dijela svakog bonusa.
  4. Omjer između ove dvije komponente koristi se za daljnje izračune. Omjer se ponovno izračunava nakon svake operacije koja ima utjecaj na razinu salda (uplata (sa ili bez bonusa)/isplata) i svaki put kada se Bonus udjela u dobiti poništi ili se ispune zahtjevi programa.
   1. Kada Klijent polaže svoj račun, uplaćeni iznos se dodaje vlastitim sredstvima Klijenta. Iznos Bonusa udjela u dobiti čini novi udio koji će se uzeti u obzir odvojeno prije poništenja bonusa ili ispunjenja uvjeta za promet ostvaren trgovanjem.
   2. Kada Klijent podiže sredstva, iznos koji je povukao se odbija od vlastitih sredstava Klijenta.
   3. Nakon što Klijent ispuni uvjete za promet trgovanja, iznos bonus sredstava se dodaje vlastitim sredstvima Klijenta.
  5. I vlastita i dodatna sredstva Klijenta mogu se koristiti u trgovanju bez ikakvih ograničenja. U tom slučaju, dodatna sredstva se mogu koristiti tijekom postupka drawdown, odnosno neće biti otpisana s računa ako su vlastita sredstva računa manja od dodatnih sredstava dok se ne izvrši Stop Out.
  6. Dobit koju Klijent dobije preraspoređuje se između vlastitih sredstava Klijenta i dodatnih sredstava na njegovom računu prema trenutnom omjeru.
  7. U slučaju da je aktivan drawdown, vlastita i dodatna sredstva Klijenta koriste se prema trenutnom omjeru.
  8. Detaljne informacije o sredstvima računa, njihovoj raspodjeli između vlastitih i dodatnih sredstava Klijenta, te povijest preraspodjele sredstava nakon svake promjene salda dostupne su na stranici „Dodatna sredstva“ u vašem Prostoru za članove. Za detaljne informacije kliknite „Više“.
  9. Iznos koji je dostupan za povlačenje bez otkazivanja bonusa i iznos koji će biti dostupan za povlačenje nakon otkazivanja bonusa automatski se izračunavaju i prikazuju u vašem Prostoru za članove, na stranici sa zahtjevom za povlačenje sredstava.
 3. Povlačenje sredstava s računa u trenutku kada je Bonus udjela u dobiti aktivan
  1. Zbroj uplata koje su povezane s korištenjem Bonusa udjela u dobiti postaje dostupan za povlačenje nakon otkazivanja bonusa ili nakon ispunjenja uvjeta minimalnog prometa trgovanjem.
  2. Dok se ne ispune uvjeti prometa ostvarenog trgovanjem, Klijent može povući vlastita sredstva (vidi 2.2) umanjena za iznose onih uplata za koje su pripisana dodatna sredstva koja su u tom trenutku aktivna.
  3. U slučaju da na računu klijenta postoje aktivni Bonusi udjela u dobiti, iznos sredstava dostupnih za povlačenje izračunava se prema sljedeće dvije formule:

   <Sum_out> = <Equity> - <Extra_money> - <Deposits_with_active_Profit_Share>

   ili

   <Sum_out> = <Own_money>> - <Deposits_with_active_Profit_Share>

   pri čemu:

   Sum_out – iznos sredstava dostupnih za isplatu.

   Equity - sredstva na računu Klijenta.

   Own_money - vlastita sredstva Klijenta (vidi 2.2).

   Extra_money - iznos dodatnih sredstava (vidi 2.3).

   Deposits_with_active_Profit_Share - iznos uplata za koje su pripisana dodatna sredstva koja su trenutačno aktivna.

 4. Ispunjavanje uvjeta, otkazivanje i otpis Bonusa udjela u dobiti
  1. Iznos Bonusa udjela u dobiti i iznos uplate za koju su odobrena i pripisana dodatna sredstva, postat će dostupni za povlačenje tek nakon što Klijent postigne promet ostvaren trgovanjem (u standardnim lotovima) koji iznosi kako slijedi:

   <Broj lotova> = <Iznos Bonusa udjela u dobiti u USD*>/2

   * - U slučaju da Klijent uplaćuje na svoj račun u drugoj valuti, sredstva se pretvaraju u USD prema internom tečaju Društva.

  2. Pri izračunu prometa ostvarenog trgovanjem za ispunjavanje zahtjeva bonus programa uzimamo u obzir transakcije za sve dostupne valutne parove i metale koji su otvoreni i zatvoreni nakon primitka Bonusa. Transakcije koje uključuju CFD-ove i kriptovalute ne uzimaju se u obzir pri izračunu prometa ostvarenog trgovanjem potrebnog za ispunjavanje uvjeta programa.
  3. Ako se bonus poništi dok je nad računom u tijeku postupak drawdowna, iznos bonusa koji je ostao na računu bit će otpisan s računa.
  4. Kada nastupi Stop Out, s računa Klijenta otpisuje se samo onaj iznos bonusa koji je preostao na računu.
  5. Klijent ima pravo otkazati bonus koji je primio u bilo kojem trenutku u svojem Prostoru za članove. U tom slučaju:
   1. Ako je trenutni iznos bonusa veći od početnog, trenutni iznos bonusa bit će otpisan s računa klijenta.
   2. Ako je trenutni iznos bonusa manji od početnog (bonus je u drawdownu), iznos bonusa koji je ostao na računu bit će otpisan s računa.
   3. Iznos uplata na koje je odobren bonus postaje dostupan za isplatu.
  6. RoboForex zadržava pravo izmjene pravila programa uz prethodnu obavijest klijentima.

  Napomenuli bismo da je bitna značajka Programa to što RoboForexa zadržava pravo da uskrati primanje Bonusa udjela u dobiti ili da otpiše bonus sredstva s računa Klijenta bez prethodne obavijesti i navođenja razloga.

Primjeri izračuna

 1. Utjecaj drawdowna na Bonus udjela u dobiti

  Uplatili ste 1000 USD na svoj račun i dobili bonus od 500 USD (50%). Udjeli i sredstva dostupna za povlačenje definirat će se na sljedeći način:

  Neto vlastita sredstva računaUdio i iznos vlastitih sredstavaUdio i iznos bonusaSredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusaSredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa
  Neto vlastita sredstva računa 1500*Udio i iznos vlastitih sredstava66,67% (1000)Udio i iznos bonusa33,33%(500)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 1000 – 1000 = 0Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 1500 – 500 = 1000

  Zatim ste otvorili nekoliko pozicija koje trenutno imaju nerealizirani gubitak u iznosu od 1.300 USD. Neto vlastita sredstva računa sada iznose 200 USD, što je manje od iznosa aktivnog bonusa.

  Bonus udjela u dobiti u takvim slučajevima neće biti otpisan i može pomoći tijekom postupka drawdowna.

  Nakon promjene situacije na tržištu, vaše pozicije su ostvarile dobit od 300 USD. Određeni dio tih sredstava (prema udjelu bonusa) neće biti dostupan za povlačenje. Sredstva na računu će se rasporediti na sljedeći način:

  Neto vlastita sredstva na računu1800*Udio i iznos vlastitih sredstava66,67%(1200)Udio i iznos bonusa33,33%(600)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa1200 – 1000 = 200Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 1800 – 600 = 1200

  * - Svi izračuni su napravljeni u USD.

 2. Kako ispuniti zahtjeve za promet ostvaren trgovanjem

  Uplatili ste 500 USD na svoj račun i dobili bonus od 125 USD (25%). Udjeli i sredstva dostupna za povlačenje definirat će se na sljedeći način:

  Neto vlastita sredstva računaUdio i iznos vlastitih sredstavaUdio i iznos bonusa 1Udio i iznos bonusa 2Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusaSredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa
  Neto vlastita sredstva računa625*Udio i iznos vlastitih sredstava80% (500)Udio i iznos bonusa 120% (125)Udio i iznos bonusa 2-Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa500 - 500 = 0Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 625 - 125 = 500

  Poduzeli ste nekoliko trgovačkih transakcija i ostvarili dobit od 600 USD.

  Neto vlastita sredstva na računu1225Udio i iznos vlastitih sredstava80% (980)Udio i iznos bonusa 120% (245)Udio i iznos bonusa 2-Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 980 – 500 = 480Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 1225 - 245 = 980

  Zatim ste još jednom uplatili na svoj račun, ovaj put 1000 USD, i dobili drugi bonus od 500 USD (50%). Imajte na umu da se vaša neto vlastita sredstva računa sada dijele na tri dijela kako slijedi:

  Neto vlastita sredstva računa2725Udio i iznos vlastitih sredstava72,66%(1980)Udio i iznos bonusa 18,99% (245)Udio i iznos bonusa 218,35% (500)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 1980 - 1000 - 500 = 480Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 2725 – 245 - 500 = 1980

  Proveli ste još nekoliko trgovačkih transakcija i ostvarili dobit od 300 USD, a ukupni promet ostvaren trgovanjem na računu sada iznosi 63 standardna lota. To znači da je uvjet minimalnog prometa trgovanjem za prvi vaš bonus ispunjen i ukupan zbroj iznos bonuse sredstava sada se prenosti u vaša vlastita sredstva.

  U ovom trenutku se udio ovog bonusa dodaje udjelu vaših vlastitih sredstava i više ne vrijedi ograničenje povlačenja uplaćenog iznosa za koji je dodijeljen bonus. Sada je stanje na vašem računu sljedeće:

  Neto vlastita sredstva računa3025Udio i iznos vlastitih sredstava81,65%(2469,91)Udio i iznos bonusa 1ZadovoljenoUdio i iznos bonusa 218,35% (555,09)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 2469,91 - 1000 = 1469,91Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 3025 – 555,09 = 2469,91

  * - Svi izračuni su napravljeni u USD.

 3. Povlačenje sredstava uz aktivni bonus udjela u dobiti na računu

  Uplatili ste 500 USD na svoj račun i dobili bonus od 125 USD (25%). Udjeli i sredstva dostupna za povlačenje definirat će se na sljedeći način:

  Neto vlastita sredstva računaUdio i iznos vlastitih sredstavaUdio i iznos bonusaSredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusaSredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa
  Neto vlastita sredstva računa625*Udio i iznos vlastitih sredstava80% (500)Udio i iznos bonusa20%(125)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 500 – 500 = 0Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 625 - 125 = 500

  Poduzeli ste nekoliko trgovačkih transakcija i ostvarili dobit od 600 USD.

  Neto vlastita sredstva na računu1225Udio i iznos vlastitih sredstava80% (980)Udio i iznos bonusa20%(245)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 980 – 500 = 480Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 1225 - 245 = 980

  Odlučili ste povući sva sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa (480 USD). Napominjemo da će se sredstva koja se mogu povući odbiti od vaših vlastitih sredstava, a nakon toga će se preračunati udjeli vaših vlastitih sredstava i bonus sredstava. Nakon povlačenja, sredstva na računu će se rasporediti na sljedeći način:

  Neto vlastita sredstva računa745Udio i iznos vlastitih sredstava 67,11% (500)Udio i iznos bonusa32,89%(245)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 500 – 500 = 0Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 745 - 245 = 500

  Nakon još nekoliko trgovačkih operacija, zaradili ste dodatnih 500 USD dobiti. Napominjemo da će se ova dobit rasporediti između vaših vlastitih sredstava i bonus sredstava prema novim udjelima. Shodno tome, sada je stanje na vašem računu sljedeće:

  Neto vlastita sredstva na računu1245Udio i iznos vlastitih sredstava67,11% (835,52)Udio i iznos bonusa32,89%(409,48)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 835,52 – 500 = 335,52Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 1245 – 409,48 = 835,52

  * - Svi izračuni su napravljeni u USD.

 4. Što se događa s Bonusom udjela u dobiti u slučaju StopOuta

  Uplatili ste 1000 USD na svoj račun i dobili bonus od 500 USD (50%). U početku, udjeli i sredstva dostupna povlačenje definirat će se na sljedeći način:

  Neto vlastita sredstva računaUdio i iznos vlastitih sredstavaUdio i iznos bonusaSredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusaSredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa
  Neto vlastita sredstva na računu1500*Udio i iznos vlastitih sredstava66,67% (1000)Udio i iznos bonusa33,33%(500)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 1000 – 1000 = 0Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 1500 – 500 = 1000

  Nakon toga, otvorili ste nekoliko pozicija koje su rezultirale gubitkom. Dok su pozicije otvorene, bonus se neće otpisati s računa čak i ako neto sredstva računa postanu manja od iznosa dodatnih sredstava.

  Kasnije, margina računa dosegne Stop Out vrijednost i pozicije se likvidiraju s gubitkom od 1450 USD. Sredstva na računu bit će definirana na sljedeći način:

  Neto vlastita sredstva računa50*Udio i iznos vlastitih sredstava66,67% (33,33)Udio i iznos bonusa33,33%(16,67)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 33,33 – 1000 = 0Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 50 - 16,67 = 33,33

  Nakon Stop Outa, aktivni iznos bonusa koji je preostao na računu bit će otpisan s računa prema točci 4.4. Pravila Programa.

  Neto vlastita sredstva računa33,33*Udio i iznos vlastitih sredstava100% (33,33)Udio i iznos bonusaOtpisanSredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa33,3Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa-

  * - Svi izračuni su napravljeni u USD.

 5. Što se događa u slučaju drawdowna i otkazivanja bonusa udjela u dobiti?

  Uplatili ste 1000 USD na svoj račun i dobili bonus od 500 USD (50%). Isprva će se udjeli i sredstva dostupna za povlačenje definirati na sljedeći način:

  Neto vlastita sredstva računaUdio i iznos vlastitih sredstavaUdio i iznos bonusaSredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusaSredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa
  Neto vlastita sredstva na računu1500*Udio i iznos vlastitih sredstava66,67% (1000)Udio i iznos bonusa33,33%(500)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 1000 – 1000 = 0Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 1500 – 500 = 1000

  Poduzeli ste nekoliko trgovačkih transakcija koje su proizvele gubitak od 800 USD. Stanje računa će biti sljedeće:

  Neto vlastita sredstva računa700Udio i iznos vlastitih sredstava66,67% (466,69)Udio i iznos bonusa33,33%(233,31)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 466,69 – 1000 = 0Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 700 - 233,31 = 466,69

  Ako odlučite poništiti bonus dok je račun u stanju drawdowna, tada će prema članku 4.2.2 Pravila Programa s računa biti otpisan samo iznos bonusa koji je ostao na računu. Nakon otkazivanja Bonusa udjela u dobiti, račun će imati samo vaša vlastita sredstva koja su dostupna za povlačenje u bilo kojem trenutku.

  Neto vlastita sredstva računa466,69Udio i iznos vlastitih sredstava100% (466,69)Udio i iznos bonusaOtkazanSredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa466,69Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa-

  * - Svi izračuni su napravljeni u USD.

 6. Primjer raspodjele vlastitih sredstava i bonus sredstava

  Uplatili ste 1000 USD na svoj račun, a da niste primili bonus udjela u dobiti. Zatim ste otvorili nekoliko pozicija koje trenutno imaju nerealizirani gubitak u iznosu od 800 USD. Neto vlastita sredstva računa iznose 200 USD.

  Uplatili ste 500 USD na svoj račun i dobili bonus od 250 USD (50%). Imajte na umu da će nakon takve uplate iznos vlastitih neto sredstava računa iznositi 700 USD, jer će se dio uplate koji ne predstavlja dodatna sredstva (500 USD) dodati trenutnom neto stanju računa (200 USD). Saldo računa nije uključeno ni u jednu formulu obračuna udjela za program Bonus udjela u dobiti.

  Dakle, saldo računa će biti sljedeće:

  Neto vlastita sredstva računaUdio i iznos vlastitih sredstavaUdio i iznos bonusaSredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusaSredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa
  Neto vlastita sredstva računa950*Udio i iznos vlastitih sredstava73,68% (700)Udio i iznos bonusa26,32%(250)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa 700 – 500 = 200Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa 950 - 250 = 700

  Nakon promjene situacije na tržištu, vaše pozicije su ostvarile dobit od 100 USD. Dobit od trgovanja od trenutka kada je primljen bonus iznosi 900 USD (jer je drawdown likvidiran pored nerealizirane dobiti).

  Dobit će se rasporediti između vaših vlastitih i dodatnih sredstava prema njihovim udjelima:

  Neto vlastita sredstva računa1850Udio i iznos vlastitih sredstava73,68%(1363,08)Udio i iznos bonusa26,32%(486,92)Sredstva dostupna za povlačenje bez otkazivanja bonusa1363,08 - 500 = 863,08Sredstva dostupna za povlačenje u slučaju otkazivanja bonusa1850 - 486,92 = 1363,08

  * - Svi izračuni su napravljeni u USD.