Pravila programa

 1. Opće odredbe

  1. U programu može sudjelovati bilo koji klijent koji ima stvarni trgovački račun kod RoboForexa.
  2. Povećana financijska poluga (1:2000) dostupna je na standardnim i cent računima na bazi MT4/MT5, uključujući one koji imaju uslugu CopyFX.
  3. Povećana poluga dostupna je klijentima samo ako neto vlastita sredstva na računu klijenta ne prelaze 5.000 USD ili ekvivalent u valuti računa.
  4. U slučaju da neto vlastita sredstva na računu za trgovanje s povećanom polugom premaši gore navedene brojeve, poluga će se automatski smanjiti na 1:1000. Nakon što se neto vlastita sredstva smanje ispod gore navedenih razina, klijent može ponovno odabrati povećanu polugu u svojem Prostoru za članove.
  5. Za stvarne račune, od 23:00 (EET) u petak do 1:00 (EET) u subotu:
   • 5.1 Povećana poluga za sve račune automatski se smanjuje na 1:1000.
   • 5.2 Klijenti RoboForexa ne smiju promijeniti svoju uobičajenu polugu u povećanu.
   • 5.3 Klijenti ne smiju registrirati nove račune s povećanom polugom.
   • 5.4 Nakon subote u 1:00 (EET), poluga se automatski vraća na prethodnu vrijednost.
  6. Imajte na umu da je neizostavni sastavni dio ovog programa pravo RoboForexa da uskrati klijentu povećanu polugu bez navođenja razloga i/ili prethodne obavijesti.