Pravila programa

 1. Opće odredbe

  1. Svaki klijent koji ima pravi trgovački račun na RoboForex može sudjelovati u programu.
  2. Povećana poluga (1: 2000) dostupna je na MT4 / MT5 temeljenim cent i standardnim računima, uključujući one CopyFX.
  3. Povećani utjecaj dostupan je klijentima samo ako kapital na njihovom računu ne prelazi 5.000 USD ili njegov protuvrijednost u valuti računa.
  4. U slučaju da Kapital na računu za trgovanje s povećanim utjecajem prelazi gore navedene brojeve, poluga će se automatski smanjiti na 1: 1000. Nakon što se Vlasnički kapital smanji ispod gore navedenih brojeva, klijent može ponovno odabrati povećani utjecaj na prostoru članova.
  5. Za stvarne račune, od 23:00 (EET) petak do 13:00 (EET) u subotu:
   • 5.1 Povećana poluga za sve račune automatski se smanjuje na 1: 1000.
   • 5.2 Klijenti od RoboForex ne smiju mijenjati uobičajenu polugu na povećanu.
   • 5.3 Klijenti ne smiju registrirati nove račune s povećanim utjecajem.
   • 5.4 Nakon 1:00 ujutro (EET) u subotu, poluga se automatski vraća na prethodnu vrijednost.
  6. Najvažniji uvjet programa je pravo RoboForex da odbije klijenta u povećanom utjecaju bez davanja razloga i / ili unaprijed obavijesti.