Kuras korporatīvās akcijas ir pieejamas platformā, kad tiek tirgotas akcijas?

1. Dividendes:

Gadījumā, ja kontā ir atvērta Akciju, ETF vai CFD pozīcija, dividendes tiek kreditētas vai debitētas no konta "ex-dividend" datumā. Tuvāko "Ex-dividend" datumu grafiku ar atrast jūsu tirdzniecības platformas "Korporatīvie pasākumi" sadaļā.

Garās un īsās pozīcijas

  • Klients, kurš tur garo pozīciju ex-dividend datumā, saņem attiecīgo dividendi naudas formā, kura tiks kreditēta attiecīgajā tirdzniecības kontā. Naudas pārskaitījumu vēsturi skatiet Vēstures cilnē, klienta tirdzniecības platformā, "Naudas Korekcijas" sadaļā.
  • Klientam, kurš tur īso pozīciju ex-dividend datumā, tiek piestādīta attiecīgā dividende un nauda tiek debitēta no attiecīgā tirdzniecības konta. Naudas pārskaitījumu vēsturi skatiet Vēstures cilnē, klienta tirdzniecības platformā, "Naudas Korekcijas" sadaļā.

Dividenžu process

Naudas dividenžu debeta/kredīta pārskaitījumi notiek ex-dividend dienā 15.00 pēc servera laika. Pārskaitījumus atrodiet Vēstures cilnē.

Garajām pozīcijām naudas dividendes apjoms ir:

Dividende par akciju * apjoms

kur:
Apjoms = Līgumi * Līguma izmērs

Īsajām pozīcijām naudas dividendes apjoms ir:

(-1) * Dividende par akciju * Apjoms

kur:
Apjoms = Līgumi * Līguma izmērs

Dividendes, kas saņemtas no ASV akciju tirgus ir pakļautas ASV nodokļiem. Šī iemesla dēļ 15% no saņemtajām dividendēm tiks noskaitītas no jūsu konta ar "Dividend tax" komentāru.

Dividendes tiek pieskaitītas konta bilancei un nav ietekmes pozīcijas rezultātā.

2. Akciju šķelšana

Akciju šķelšanas gadījumā attiecīgā klienta pozīciju pielāgošana tiks atspoguļota konta bilancē saskaņā ar paziņotajiem šķelšanas nosacījumiem.

Šķelšanas procedūra

Šķelšanas procedūra notiek serverī, katru dienu 15.00 pēc servera laika. Procedūras laikā visi aktīvie gaidošie rīkojumi (Limit, Stop) attiecīgajai akcijai tiek noņemti.

Instrumenta vidējā svērtā cena un apjomu summa tiek atsevišķi aprēķināta visiem atvērtajiem darījumiem īsajās pozīcijās un visiem atvērtajiem darījumiem garajās pozīcijās. Tie tiek piemēroti kā jaunā atvēršanas cena un jaunais darījuma apjoms ar attiecīgo maksimālo apjomu īsajiem un garajiem darījumiem. Gadījumā, ja darījums saņem daļveida akcijas, tādas akcijas tiks likvidētas pret naudas pārskaitījumu - "Šķelšanās naudas korekcija". Visu citu saistīto darījumu apjoms tiks atiestatīts uz 0 un tie tiks pārvietoti uz Vēstures cilni.

3. Daļveida akciju korekcija

Gadījumā, ja korporatīvā darbība rezultējās daļveida pozīcijā, RoboForex patur tiesības pēc saviem ieskatiem kreditēt daļveida akcijas komponenti kā naudas korekciju, kas kreditēta klienta tirdzniecības kontā.

4. Citas korporatīvās darbības

Kompānija neapstrādā citas korporatīvās darbības, piemēram, sapludināšana, pārņemšana, konkursi un spin-off. Ja korporatīvā darbība nav dividendes vai šķelšanās, kompānija patur tiesības aizvērt klienta pozīcijas pie pēdējās tirgus cenas no tirdzniecības sesijas pirms korporatīvās darbības.

RoboForex nenes atbildību par klientu apziņošanu saistībā ar korporatīvajām darbībām.