Kādas komisijas maksas tiek piestādītas R StocksTrader platformā?

Darījuma komisija

Komisja, kas tiek piestādīta par darījuma veikšanu, piemēram, tā tiek maksāta par katru rīkojumu atvērt, aizvērt vai modificēt pozīciju. Šī komisija tiek pieskaitīta pozīcijas rezultātam. Darījuma komisija tiek uzrādīta jauna rīkojuma, ātrās tirdzniecības vai vēstures logā.

Procenti

Šī ir maksa par kredītpleca pozīcijas pārnešanu uz nākamo dienu. Šī komisija tiek pieskaitīta pozīcijas rezultātam. Kredītplecs tiek piemērots atkarībā no instrumenta tipa vai konta. Konkrētajam instrumentam piemēroto kredītpleca vērtību var apskatīt "Līguma specifikāciju" lapā, jūsu kontā.

Komisijas likme nav konstanta un var tikt mainīta bez iepriekšējas klientu brīdināšanas.

Kā aprēķināt procentu maksu?
<Atvēršanas cena> * <Pozīcijas apjoms> * <Procenti (%) / 100 / 360>

Piemērs:
Twitter: 100 akcijas, garā pozīcija, procenti - 7%
25 * 100 * (-7%) / 100 / 360 = (-0.49) USD

Trīskāršie procenti tiek piemēroti dažiem instrumentiem konkrētās nedēļas dienās. Uzziniet trīskāršo procentu dienu katram instrumentam tā "Līguma specifikācijās".

Valūtas maiņas uzcenojums

Uzcenojumi tiek piemēroti valūtas maiņai gadījumā, ja nepieciešams mainīt Akciju, ETF un CFD tirdzniecībā izmantoto valūtu. "Līguma specifikācijās" apskatiet uzcenojuma vērtības, kas tiek izmantotas līdzekļu konvertēšanai katram valūtu pārim.

Lai piemērotu uzcenojumu cenai, jums ir jāizmanto šāda formula:

Pārdošanas cena ar uzcenojumu = Pārdošanas cena + (Pārdošanas cena * Uzcenojums(%) / 100 / 2)
Pirkšanas cena ar uzcenojumu = Pirkšanas cena - (Pirkšanas cena * Uzcenojums(%) / 100 / 2)

Kad tiek aprēķināti pozīcijas finanšu rezultāti, valūtas konvertācija tiks atsevišķi piemērota ekspozīcijas izmaksas aplēsei un papildu izdevumiem, bet ne gala rezultātam. Formula ir šāda:

Īsā pozīcija (Pārdošana)

((Atvēršanas cena * Pozīcijas apjoms) / maiņas kurss - (Aizvēršanas cena vai pēdējā cena * Pozīcijas apjoms) / maiņas kurss) + papildu izdevumi / maiņas kurss

Garā pozīcija (pirkšana)

<Aizvēršanas cena vai pēdējā cena> * <Pozīcijas apjoms> / <Maiņas kurss> - <Atvēršanas cena> * <Pozīcijas apjoms> / <Maiņas kurss> + <Papildu izdevumi> / <Maiņas kurss>

Piemērs:

Twitter: 100 akcijas, garā pozīcija, atvēršanas cena: $22.00, pēdējā cena $26.00, komisija: $1.5, maiņa: $0, tirdzniecības konta valūta ir EUR, uzcenojums: 0.5%, piemērojamais maiņas kurss (EURUSD) pozīcijas atvēršanas brīdī 1.11253, piemērojamais maiņas kurss (EURUSD) aprēķina laikā: 1.11233.

(26.00 * 100 / 1.11253 – 22.00 * 100 / 1.11233) + (-1.5) / 1.11253 = €345.7