Kādi ir rīkojumu tipi un platformā izmantotās definīcijas?

1. Tirgus Rīkojums
Pirkšanas vai Pārdošanas rīkojums pie pašreizējās tirgus cenas. Labāko izpildes cenu garantē izpildes iestāde. Pieprasītā rīkojuma cena nav garantēta.

2. Buy Limit Rīkojums
Gaidošais rīkojums pirkt zem pašreizējās tirgus cenas. Ieslēgšanas nosacījums: Pašreizējā pieprasītā cena ir mazāka vai vienāda par deklarēto rīkojuma cenu. Pieprasītā rīkojuma cena ir garantēta. Izpildes cena ir labāka vai vienāda ar deklarēto cenu.

3. Buy Stop Rīkojums
Gaidošais rīkojums, lai pirktu virs pašreizējās tirgus cenas. Ieslēgšanās nosacījums FX/Indeksiem: pašreizējā pieprasītā cena ir lielāka vai vienāda ar deklarēto rīkojuma cenu. Ieslēgšanās nosacījums akcijām: pēdējā cena ir lielāka vai vienāda ar rīkojuma deklarēto cenu. Pieprasītā rīkojuma cena nav garantēta.

4. Sell Limit Rīkojums
Gaidošais rīkojums, lai pārdotu virs pašreizējās tirgus cenas. Ieslēgšanās nosacījums: pašreizējā piedāvātā cena ir lielāka vai vienāda ar deklarēto rīkojuma cenu. Pieprasītā rīkojuma cena ir garantēta. Izpildes cena ir labāka vai vienāda ar deklarēto cenu.

5. Sell Stop Rīkojums
Gaidošais rīkojums, lai pārdotu zem pašreizējās tirgus cenas. Ieslēgšanās nosacījums FX/Indeksiem: pašreizējā piedāvātā cena ir mazāka vai vienāda ar deklarēto rīkojuma cenu. Ieslēgšanās nosacījums Akcijām: pēdējā cena ir mazāka vai vienāda par deklarēto rīkojuma cenu. Pieprasītā rīkojuma cena nav garantēta.

6. Expiration Time Availability (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop):

Good Til Cancelled (GTC) - Rīkojums būs derīgs uzreiz pēc iestatīšanas un līdz atcelšanai.
Dienas Rīkojums - Rīkojums paliks spēkā līdz tirdzniecības dienas beigām, kad tas tiks atcelts, ja vien tas netiks ieslēgts.
Līdz nedēļas beigām - Rīkojums paliks spēkā līdz nedēļas beigām, kas ir piektdiena.
Līdz mēneša beigām - Rīkojums paliks spēkā līdz mēneša pēdējai darba dienai.
Izvēlies datumu un laiku - Personīgi izvēlēts derīguma datums.

7. Stop Loss Rīkojums
Stop rīkojums, lai noslēgtu darījumu. Ieslēgšanās nosacījums FX/Indeksiem: pašreizējā piedāvātā cena (Pirkšanas darījumiem) un pašreizējā pieprasītā cena (pārdošanas darījumiem) sasniedz Stop Loss līmeni. Ieslēgšanās nosacījums akcijām: pēdējā cena sasniedz Stop Loss līmeni. Pieprasītā rīkojuma cena nav garantēta.

8. Trailing Stop
Trailing Stop ir dinamisks Stop Loss, kas seko cenai. Kad jūs iestatiet Trailing Stop, jūs norādiet punktu skaitu starp pašreizējo cenu un Trailing Stop. Ja tirgus pārvietojas jūsu virzienā, Trailing Stop sekos cenai un tiks ieslēgta tikai tad, kad cena maina virzienu par norādīto punktu skaitu. Pašreizējās cenas vērtība ir atkarīga no instrumenta tipa:

Akcijas: "Pēdējā cena"
Citi instrumenti (garās pozīcijas): "Piedāvātā cena"
Citi instrumenti (īsās pozīcijas): "Pieprasītā cena"

9. Take Profit Rīkojums
Limit rīkojums lai noslēgtu darījumu. Ieslēgšanās nosacījums: pašreizējā piedāvātā cena (pirkšanas darījumiem) vai pašreizējā pieprasītā cena (pārdošanas darījumiem) sasniedz Take Profit līmeni. Pieprasītā rīkojuma cena ir garantēta. Izpildes cena ir vienāda vai labāka kā deklarētā Take Profit cena.

10. Stop Out Rīkojums
Stop rīkojums lai noslēgtu darījumu. Ieslēgšanās nosacījums: maržas līmenis ir mazāks vai vienāds ar Stop Out līmeni.

11. Definīcijas

Rīkojuma Tips - Market, Limit, Stop, Stop Loss, Take Profit, Stop Out.
Rīkojuma Statuss - aktīvs, izpildē (tiek aizpildīts), aizpildīts, atcelts, noraidīts.
Deklarētā Rīkojuma Cena - rīkojuma cena pirms rīkojums tiek ieslēgts izpildei.
Aizpildīta Rīkojuma cena - rīkojuma cena pēc tam, kad tas ir izpildīts.
Pēdējā cena - pēdējā veiktā darījuma cena no izpildes iestādes. Akciju instrumentiem pēdējo cenu norāda finanšu grafikos.
Darījums - izpildīta rīkojuma rezultāts. Jebkurš aizpildīts rīkojums atver, vai aizver darījumu.
Darījuma statuss - atvērts, notiek aizvēršanās, aizvērts, tirdzniecības.