Kā aprēķināt viena punkta izmaksas?

Finanšu instrumenta 1 punkta izmaksas tiek aprēķinātas pēc formulas:

<1 punkta izmaksas> = (Līgums * (Cena + Viens_punkts)) - (Līgums * Cena)

kur:
Līgums - līguma izmērs.
Cena - pašreizējā instrumenta noteiktā cena.
Viens_punkts - 1 punkta izmērs.

Piemērs:

Aprēķināsim 1 punkta izmaksas 1 EURGPB lotei, lai to atvērtu kontā ar USD bāzes valūtu ar cenu 0.8365.

Līgums: 100,000 (1 lote ir 100,000 vienības bāzes valūtā).
Cena: 0.8365.
Viens_Punkts: 0.0001.

<1 punkta izmaksas> = (100,000 * (0.8365 + 0.0001)) - (100,000 * 0.8365) = 10.00 GBP

Lai konvertētu šo skaitli konta valūtā, pareiziniet to ar pašreizējo GBPUSD kursu.

10.00 GBP * 1.5417 = 15.47 USD

Lai ātri noskaidrotu kāda aktīva 1 punkta izmaksas, mēs iesakām izmantot Tirdzniecības Kalkulatoru.