Uz kurieni tiek noņemti līdzekļi no tirdzniecības konta?

Līdzekļi no tirdzniecības konta tiek izņemti uz izvēlēto Maciņa tranzīta kontu. Ja tirdzniecības konta valūta atšķiras no tranzīta konta valūtas, tad līdzekļi tiks konvertēti saskaņā ar Kompānijas iekšējo maiņas kursu.