Czy można zmienić walutę mojego konta?

Nie, nie ma. Jednak zawsze możesz otworzyć nowe konto z inną walutą bazową.