Jak mogę zmienić swój adres e-mail?

W celu dokonania zmiany swojego adresu e-mail przejdź do strony “Mój profil” w Obszarze Członkowskim.