Jak mogę zmienić swój adres e-mail?

Możesz zmienić swój adres e-mail w dziale "Osobiste informacje" w swoim Obszarze Członkowskim.