Jak otworzyć konto handlowe na osobe prawną?

Aby otworzyć konto dla podmiotu prawnego należy:

 1. Zarejestrować się na nowo w Obszarze Członkowskim (podczas procesu rejestracji należy użyć danych osoby, która będzie zarządzać kontem).
 2. Wysłać kopie wszystkich wymaganych dokumentów (patrz lista poniżej) na adres verification@roboforex.com i określ cel konta: handlowe, partnerskie czy obydwa te rodzaje.

Lista wymaganych dokumentów:

 • Certyfikat założycielski
 • Certyfikat adresu zarejestrowanego.
 • Certyfikat dyrektorów i sekretarza/sekretarki.
 • Umowa i statut spółki.
 • Uchwała Rady Dyrektorów w sprawie otwarcia konta i przyznania uprawnień tym, którzy będą nim zarządzać.
 • Certyfikat akcjonariuszy.
 • Ostatni Certyfikat Dobrej Reputacji - wydany przez urzędnika.
 • Kopia umowy/umowy powierniczej (w stosownych przypadkach).
 • Skan raportu biegłego rewidenta obrotów ostatniego roku finansowego lub dokument równorzędny potwierdzający źródło pochodzenia środków.
 • Dokumenty wszystkich wymienionych poniżej jednostek:
  • Dyrektorów.
  • Akcjonariuszy.
  • Ostatecznych beneficjentów.
  • Sygnatariuszy.

Wymagania i zasady:

 1. W przypadku gdy w Obszarze Członkowskim zarejestrowana jest osoba fizyczna, a konto przypisane temu Obszarowi Członkowskiemu zostało zasilone przez tą właśnie jednostkę, takie konto nie może uzyskać statusu "konta korporacyjnego".
 2. W przypadku gdy bezpośredni/najbliższy i główny akcjonariusz stanowi inny podmiot prawny firma musi zweryfikować strukturę własności i tożsamość osób fizycznych, będącymi beneficjentami rzeczywistymi i/lub sprawujących kontrolę nad innym podmiotem prawnym na podstawie powyżej wymienionych dokumentów.
 3. Wszystkie dokumenty wraz z oryginałami, muszą być przetłumaczone na język angielski, podpisane i opatrzone pieczęcią notariusza.
 4. Maksymalna wielkość udostępnionego pliku to 10MB; rozszerzenia - bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png. Jeśli całościowa wielkość plików wynosi więcej niż 10 MB, prosimy o przesłanie plików w kilku odrębnych wiadomościach tak, aby całkowita wielkość jednego pliku nie przekraczała wyżej podanego limitu.