Jaka jest różnica między modelami księgowania nettingu i pozycji zabezpieczającej?

Jak handlować na koncie z modelem księgowym nettingu?

Podczas handlu w modelu rachunku netting, możesz mieć tylko jedną otwartą pozycję w tym samym instrumencie. Dlatego:

  • Jeśli otworzysz dwa zlecenia w tym samym kierunku, otwarta pozycja wzrośnie.
  • Jeśli otworzysz dwa zlecenia o tym samym wolumenie, ale w różnych kierunkach, istniejąca pozycja zostanie zamknięta, a nowa nie zostanie otwarta.
  • Jeśli nowe zlecenie jest przeciwne do istniejącego i przewyższa je wolumenem, aktualna pozycja odwróci się w przeciwnym kierunku.
  • Jeśli nowe zlecenie jest przeciwstawne do istniejącego i ma mniejszy wolumen, wolumen bieżącej pozycji zmniejszy się.

Jak handlować na koncie z modelem rachunkowości zabezpieczeń?

Handlując w modelu konta rachunkowości zabezpieczeń, można otworzyć dowolną ilość pozycji na tym samym instrumencie w różnych kierunkach, w przypadku gdy jest wystarczający margines na ich otwarcie i utrzymanie.

Jeśli masz już otwarte zlecenie w jakimś instrumencie i zdecydujesz się otworzyć kolejne, będziesz miał jeszcze jedną otwartą pozycję. W przeciwieństwie do modelu kompensacyjnego, w modelu zabezpieczającym otwarcie nowej pozycji w instrumencie nie ma wpływu na istniejące pozycje.