Jakie prowizje są pobierane na platformie R StocksTrader?

Prowizja za transakcję

Prowizja pobierana jest za wykonanie transakcji, czyli płaci się ją za każde zlecenie otwarcia, zamknięcia lub modyfikacji pozycji. Prowizja ta jest doliczana do wyniku pozycji. Prowizja za transakcję jest wyświetlana w oknie nowego zlecenia, szybkiej transakcji lub historii.

Odsetki

Jest to opłata za rolowanie pozycji lewarowanej przez noc. Prowizja ta jest doliczana do wartości wyniku danej pozycji. Dźwignia finansowa jest stosowana do pozycji w zależności od rodzaju instrumentu lub konta. Zobacz wartość dźwigni finansowej zastosowanej dla danego instrumentu na Twoim koncie w dziale "Specyfikacja kontraktu" na Twojej platformie handlowej.

Wysokość prowizji nie jest stała i może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia klientów.

Jak obliczyć odsetki?
<Cena otwarcia> * <Wolumen pozycji> * <Oprocentowanie (%) / 100 / 360>

Przykład:
Twitter: 100 akcji, pozycja długa, odsetki - 7%
25 * 100 * (-7%) / 100 / 360 = (-0,49) USD

Potrójne odsetki są stosowane do niektórych instrumentów w określonym dniu tygodnia. Znajdź dzień potrójnego oprocentowania dla każdego instrumentu w dziale "Specyfikacja kontraktu".

Marża dla kursu wymiany

Marże są stosowane do kursów wymiany w przypadku konieczności przeliczenia środków zainwestowanych w handel akcjami, funduszami ETF i kontraktami CFD. Zobacz wartości marż zastosowanych do przeliczenia środków dla każdej pary walutowej w zakładce "Specyfikacja kontraktu".

Aby zastosować marżę do ceny, możesz użyć następującego wzoru:

Cena Ask z narzutem = Ask + (Ask * marża(%) / 100 / 2)
Cena Bid z marżą = Bid - (Bid * marża(%) / 100 / 2)

Przy obliczaniu wyniku finansowego pozycji, przeliczenie będzie oddzielnie stosowane do szacunku kosztu ekspozycji i dodatkowych kosztów, ale nie do wyniku końcowego. Wzór jest następujący:

Pozycja krótka (Sprzedaj)

((Cena otwarcia * wolumen pozycji) / kurs przeliczeniowy - (Cena zamknięcia lub ostatni kurs * wolumen pozycji) / kurs przeliczeniowy) + dodatkowy koszt / kurs przeliczeniowy

Pozycja długa (Kup)

<Cena zamknięcia lub ostatnia cena> * <wolumen pozycji> / <kurs przeliczeniowy> - <Cena otwarcia> * <wolumen pozycji> / <kurs przeliczeniowy> + <dodatkowe koszty> / <kurs przeliczeniowy>

Przykład:

Twitter: 100 akcji, pozycja długa, cena otwarcia: 22,00 $, cena ostatnia: 26,00 $, prowizja: 1,5 $, swap: 0 $, konto handlowe jest nominowane w EUR, narzut: 0,5%, obowiązujący kurs wymiany (EURUSD) w momencie otwarcia pozycji: 1,11253, obowiązujący kurs wymiany (EURUSD) w momencie naliczania: 1,11233.

(26.00 * 100 / 1.11253 – 22.00 * 100 / 1.11233) + (-1.5) / 1.11253 = 345.7 €