Jak obliczyć koszt jednego punktu?

Koszt 1 punktu ceny instrumentu finansowego jest obliczany zgodnie z następującym wzorem:

<Koszt 1 punktu> = (Kontrakt * (Cena + Jeden_punkt)) - (Kontrakt * Cena)

gdzie:
Kontrakt – wielkość kontraktu.
Cena – aktualne kwotowanie dla instrumentu.
Jeden_punkt – wielkość 1 punktu.

Przykład:

Obliczmy koszt 1 punktu dla pozycji długiej na 1 lot dla pary EURGBP, która ma zostać otwarta na koncie z USD, jako walutą bazową, z kwotowaniem 0,8365.

Kontrakt: 100 000 (1 lot to 100 000 jednostek waluty bazowej).
Cena: 0,8365.
Jeden_punkt: 0,0001.

<Koszt 1 punktu> = (100 000 * (0,8365 + 0,0001)) - (100 000 * 0,8365) = 10,00 GBP

Aby dokonać konwersji tej liczby na inną walutę, wystarczy pomnożyć przez obecny kurs GBPUSD.

10,00 GBP * 1,5417 = 15,47 USD

Aby szybko sprawdzić koszt 1 punktu dla wybranego aktywa, zalecamy skorzystać z Kalkulatora handlowego.