Jak obliczyć rozmiar kaucji?

1. Korzystanie z Kalkulatora handlowego.

2. Zgodnie ze wzorem.

Wartość margin jest obliczana zgodnie z następującym wzorem:

<Margin> = <Wielkość kontraktu> / <Dźwignia>

gdzie:
Wielkość kontraktu - wolumen zlecenia w walucie bazowej dla instrumentu handlowego (pierwsza waluta w tickerze). Wolumen zlecenia na 1 lot dla wszystkich par walutowych zawsze jest równy 100 000 jednostek waluty bazowej instrumentu.
Dźwignia - wartość dźwigni.

Przykład:

Kupujesz 1 lota w parze EURUSD.
Waluta konta: EUR.
Dźwignia: 1:100.

<Margin> = 100 000 / 100 = 1 000 EUR

Jeśli waluta twojego konta różni się od waluty bazowej instrumentu, musisz dokonać konwersji kwoty margin na walutę konta w kursie, gdy twoja pozycja była otwierana.

Przykład:

Kupujesz 1 lota w parze EURUSD.
Waluta konta: USD.
Wartość margin w walucie bazowej aktywa: 1 000 EUR.
Obecny kurs EURUSD: 1,2345.

<Margin> = 1 000 * 1,2345 = 1 234,50 USD