Jak oblicza się dochód na Forex?

Handlując na rynku Forex sprzedajesz lub kupujesz instrumenty finansowe oczekując na to, że w przyszłości ich ceny albo pójdą w górę albo spadną.

Jeśli zgodnie z wyliczeniami cena wzrośnie, trader otwiera zlecenie kupna. W przeciwnym przypadku otwiera zlecenie sprzedaży.

Dochodem będzie różnica pomiędzy wartością ceny za którą trader kupuje lub sprzedaje wybrany rodzaj aktywa, a wartością ceny przy zamknięciu zlecenia (odejmujemy od niej spread (lub) prowizję brokera.)

Rozważmy to na prostym przykładzie:

Kupiłeś 1 lot EURUSD za 1,2291, co oznacza, że kupiłeś 100 000 EUR (1 lot równa się 100 000 jednostkom podstawowej waluty, która na pasku notowań instrumentów jest pierwszym widocznym symbolem) za 122,910 (1,2291 * 100 000.)

Po jakimś czasie cena poszła w górę do 1.2391 a ty zamknąłeś pozycję. W tym momencie kwota zakupiona przez ciebie pozostaje bez zmian (100 000EUR), lecz z powodu zmiany wartości ceny kosztowało cię to 123,910 USD (1,2391 * 100 000.)

Twój dochód to 123,910-122,910 = 1000 USD.