Jak obliczyć ryzyko operacji na Forexie?

Ryzyko związane z operacjami handlowymi na rynku finansowym określa się na podstawie dwóch kategorii - ryzyko i zysku, czyli im większe jest wykorzystanie dźwigni finansowej i większy potencjalny zysk, tym wyższy poziom ryzyka. Zmniejszyć go można za pomocą zleceń Stop-Loss oraz mniejszym wykorzystaniem dźwigni finansowej.