Dlaczego Portfel jest otwierany z wieloma walutami?

Portfel reprezentuje wiele kont z różnymi walutami bazowymi, które są złączone w tej samej usłudze finansowej. Lista dostępnych walut jest określona przez miejsce zamieszkania klienta. Wsparcie wielu walut w Portfelu pozwala klientom wpłacać środki w wygodnej dla siebie walucie.