Jak długo ważny jest kod potwierdzający?

Kod potwierdzający jest ważny przez okres 30 dni. Jeśli kod nie zostanie użyty w tym czasie, zostanie automatycznie anulowany i oznaczony jako "Wygasły".