Czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia względem operacji handlowych przy wykorzystaniu dodatkowych środków?

Zarówno własne środki klienta jak i dodatkowe środki Powitania mogą być wykorzystane przez klienta do handlu bez żadnych ograniczeń. Co więcej, dodatkowe środki Powitania mogą być wykorzystane podczas tzw. "drawdown", czyli obsunięcia kapitału.Innymi słowy, nie są one wycofane z konta, gdy kapitał na koncie wyniesie mniej niż kwota dodatkowych środków Powitania dopóki nie nastąpi Stop Out.