Czy dodatkowe środki są wycofane z konta z powodu braku aktywności?

Nie, dodatkowe środki nie mają daty wygaśnięcia i nie będą wycofane z konta z powodu braku aktywności.