Regulacja RoboForex

FSC

RoboForex Ltd posiada specjalną licencję brokerską FSC, "Handel finansowymi i bazującymi na towarach instrumentami i innymi papierami wartościowymi", w ramach licencji numer 000138/333.

FSC (Financial Services Commission - belizeńska komisja ds. usług finansowych) to belizeński regulator rynkowych usług finansowych na międzynarodowym poziomie.

Aktywność FSC jest regulowana na mocy belizeńskiego Ministerstwa Papierów Wartościowych i ustawy FSC (Financial Services Commission). Jako regulator rynkowych usług finansowych, FSC wydaje licencje i przeprowadza monitoring usług finansowych dostarczanych przez graczy rynkowych, aby zagwarantować, że licencjobiorca działa w najbardziej wydajny, przejrzysty i niezawodny sposób. Regulator gwarantuje, że tylko najbardziej zaufane i odpowiedzialne społecznie firmy mogą otrzymać licencję, by działać w ramach Belize i nie tylko.

FSC postępuje zgodnie z międzynarodową polityką AML (Anti-money laundering - przeciwdziałanie praniu pieniędzy).

Strona internetowa regulatora: Belizeńska Komisja ds. Usług Finansowych

 • Financial Commission

  RoboForex Ltd jest oficjalnym uczestnikiem Financial Commission (komisji finansowej), międzynarodowej organizacji, która rozstrzyga spory między jej uczestnikami a ich klientami.

  Celem komisji jest alternatywne, przedsądowe rozstrzyganie konfliktów zaistniałych między jej uczestnikami i ich klientami. Można wysłać zgłoszenie do Financial Commission w języku rosyjskim, angielskim, hiszpańskich i chińskim. Okres oczekiwania na odpowiedź to 7 dni.

  Komisja oferuje imponujący fundusz kompensacyjny i zatrudnia ekspertów od działalności brokerskiej z całego świata. Ich obszerne doświadczenie w tematyce forex, profesjonalna reputacja i obeznanie z prawem pozwala znajdować akceptowalne dla obu stron rozwiązania dla wszelkich kontrowersyjnych spraw. Decyzje komisji są wiążące, a to znaczy, że wszyscy uczestnicy danej sytuacji muszą się do nich zastosować.

  Strona internetowa Financial Commission

  • Funudsz Kompensacyjny

   RoboForex Ltd, członek kategorii "A" Financial Commission, jest również uczestnikiem tzw. Compensation Fund (funduszu kompensacyjnego). Fundusz kompensacyjny to usługa oferowana wraz z członkostwem w Komisji Finansowej, która gwarantuje ochronę do 20 000€ na osobę, w przypadku gdyby członek nie zechciał zastosować się do werdyktu Komisji Finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

   Celem funduszu jest zapewnianie ubezpieczenia traderom, którzy są związani z uczestnikami Financial Commission (komisji finansowej), wydając im rekompensatę. Te wypłaty są dostępne dla każdego klienta firmy, należącej do Financial Commission, w przypadku, gdy firma brokerska odmówi lub nie ma możliwości zastosować się do decyzji Komisji faworyzującej klienta. Kwota podana przez Komisję może wynieść do 20 000 EUR na każdego tradera.

   Funudsz Kompensacyjny od Financial Commission jest specjalnym funduszem organizowanym przez członków Komisji, aby zapewniać traderom dodatkowe zabezpieczenie finansowe. Na fundusz składają się miesięczne opłaty firm, które są członkami komisji. 10% tych środków trafia bezpośrednio do Funduszu Kompensacyjnego i jest przechowywana na oddzielnym koncie bankowym.

   Strona internetowa Fundusz Kompensacyjny od Financial Commission

   
   

  Program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

  W RoboForex rozumiemy, że inwestorzy powinni skupić wszystkie swoje wysiłki na handlu i nie martwić się o odpowiedni poziom bezpieczeństwa swojego kapitału. W związku z tym firma podjęła dodatkowe kroki w celu zapewnienia wypełnienia swoich zobowiązań wobec klientów. Wdrożyliśmy program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o wartości 5 000 000 euro, który obejmuje wiodącą na rynku ochronę przed pominięciami, oszustwami, błędami, zaniedbaniami i innymi zagrożeniami, które mogą prowadzić do strat finansowych klientów.

  Ochrona ta jest zapewniana naszym klientom bez dodatkowych opłat.

  Zobacz Certyfikat Ubezpieczeniowy

  Weryfikacja Transakcji (VMT)

  Firma RoboForex Ltd otrzymała certyfikat jakości wykonania Weryfikacji Transakcji (VMT), spełniający surowe wymagania komisji finansowej w stosunku do swoich członków, brokerów.

  Dzięki partnerstwu z Weryfikacją Transakcji i z komisją finansową mamy możliwość ocenić jakość usług firm brokerskich. Niezależny serwis Weryfikacji Transakcji zapewnia analizę po transakcyjną realizacji zamówienia w firmach brokerskich. Dane z historii transakcji są analizowane co miesiąc i są porównywane z wartościami wzorcowymi. Brokerzy posiadający certyfikat VTM są zobowiązani do okresowego przedstawiania danych statystycznych z realizacji zleceń w celu potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami komisji finansowej .

  RoboForex Ltd co miesiąc wysyła do analizy zdepersonalizowane transakcje klientów 5 000, aby były one porównywane z wynikami innych brokerów. W celu potwierdzenia aktualnego certyfikatu wyniki kontroli powinny być zgodne ze średnimi wartościami rynkowymi.

  Witryna organizacji regulatora: Verify My Trade