Wykresy

Notowania AUDUSD

AUDUSD: 0.73724 (2020.12.02 08:44:01)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę AUDUSD i przedział czasowy to 1 dzień