Wykresy

Notowania AUDUSD

AUDUSD: 0.71737 (2020.08.14 23:42:54)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę AUDUSD i przedział czasowy to 5 min