Wykresy

Notowania AUDUSD

AUDUSD: 0.7689 (2021.03.05 23:42:51)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę AUDUSD i przedział czasowy to 5 min