Wykresy

Notowania AUDUSD

AUDUSD: 0.67705 (2020.01.27 13:17:59)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę AUDUSD i przedział czasowy to 5 min