Wykresy

Notowania AUDUSD

AUDUSD: 0.73853 (2020.11.27 23:41:53)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę AUDUSD i przedział czasowy to 5 min