Wykresy

Notowania EURCHF

EURCHF: 1.10362 (2021.04.16 02:37:55)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURCHF i przedział czasowy to 1 tydzień