Wykresy

Notowania EURCHF

EURCHF: 1.07299 (2020.01.29 05:34:01)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURCHF i przedział czasowy to 1 tydzień