Wykresy

Notowania EURCHF

EURCHF: 1.07223 (2020.10.26 18:50:03)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURCHF i przedział czasowy to 1 dzień