Wykresy

Notowania EURCHF

EURCHF: 1.06336 (2020.07.07 17:10:58)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURCHF i przedział czasowy to 1 dzień