Wykresy

Notowania EURCHF

EURCHF: 1.05556 (2020.04.09 04:15:02)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURCHF i przedział czasowy to 1 dzień