Wykresy

Notowania EURCHF

EURCHF: 1.0736 (2020.01.22 23:38:54)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURCHF i przedział czasowy to 1 dzień