Wykresy

Notowania EURCHF

EURCHF: 1.09574 (2021.05.07 23:42:45)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURCHF i przedział czasowy to 1 dzień