Wykresy

Notowania EURCHF

EURCHF: 1.06219 (2020.02.19 10:57:03)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURCHF i przedział czasowy to 1 godzina