Wykresy

Notowania EURCHF

EURCHF: 1.07715 (2021.01.22 23:42:52)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURCHF i przedział czasowy to 1 godzina