Wykresy

Notowania EURCHF

EURCHF: 1.06886 (2020.10.30 05:06:02)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURCHF i przedział czasowy to 1 godzina