Wykresy

Notowania EURCHF

EURCHF: 1.06264 (2020.07.03 17:51:56)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURCHF i przedział czasowy to 1 godzina