Wykresy

Notowania EURCHF

EURCHF: 1.10323 (2021.04.15 18:13:01)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURCHF i przedział czasowy to 1 godzina