Wykresy

Notowania EURGBP

EURGBP: 0.90317 (2020.10.28 07:03:59)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURGBP i przedział czasowy to 1 tydzień