Wykresy

Notowania EURGBP

EURGBP: 0.88998 (2021.01.15 15:56:59)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURGBP i przedział czasowy to 1 tydzień