Wykresy

Notowania EURGBP

EURGBP: 0.86953 (2021.04.15 07:05:57)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURGBP i przedział czasowy to 1 tydzień