Wykresy

Notowania EURGBP

EURGBP: 0.89993 (2020.12.02 08:43:51)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURGBP i przedział czasowy to 1 dzień