Wykresy

Notowania EURGBP

EURGBP: 0.83712 (2020.02.21 23:42:58)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURGBP i przedział czasowy to 1 dzień