Wykresy

Notowania EURGBP

EURGBP: 0.85839 (2021.03.08 11:54:47)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURGBP i przedział czasowy to 1 dzień