Wykresy

Notowania EURGBP

EURGBP: 0.85602 (2021.06.22 20:10:56)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURGBP i przedział czasowy to 1 dzień