Wykresy

Notowania EURUSD

EURUSD: 1.20303 (2021.04.20 19:58:54)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURUSD i przedział czasowy to 1 godzina