Wykresy

Notowania EURUSD

EURUSD: 1.17582 (2020.08.04 15:03:58)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURUSD i przedział czasowy to 1 godzina