Wykresy

Notowania EURUSD

EURUSD: 1.21443 (2021.01.26 04:57:00)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę EURUSD i przedział czasowy to 1 godzina