Wykresy

Notowania NZDUSD

NZDUSD: 0.65593 (2020.09.29 05:03:00)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę NZDUSD i przedział czasowy to 1 tydzień