Wykresy

Notowania USDCAD

USDCAD: 1.21283 (2021.05.07 23:43:01)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCAD i przedział czasowy to 1 godzina