Wykresy

Notowania USDCAD

USDCAD: 1.34038 (2020.08.03 20:04:02)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCAD i przedział czasowy to 1 godzina