Wykresy

Notowania USDCAD

USDCAD: 1.27302 (2021.01.22 23:43:02)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCAD i przedział czasowy to 1 godzina