Wykresy

Notowania USDCAD

USDCAD: 1.32238 (2020.02.21 23:58:59)

Ostrzeżenie przed ryzykiem: Wyniki poprzednio przeprowadzonych operacji handlowych nie gwarantują takich samych wyników w przyszłości.
Wybrałeś walutę USDCAD i przedział czasowy to 1 godzina